Kontakt: pavlikova@biostatisticka.cz

Blog

Přednáška pro budoucí lektory porodní přípravy (kurz Aperio)

V neděli 24. dubna 2016 a znovu 12. ledena 2019 jsem přednášela pro budoucí lektorky přípravy na porod a rodičovství v rámci akreditovaného vzdělávacího kurzu pořádaného společností Aperio. Tématem první části byl náhled na to, jak vzniká vědecká evidence a také na to, jaké se okolo ní mohou vyskytovat chyby a jak různě bývají i tvrdá data interpretována v kontextu společenského nebo odborného názoru. Ve druhé části jsem studentky seznámila s pohledem vědy na běžné intervence prováděné v českých porodnicích a prostřednictvím dat také s tím, jak různě se péče poskytuje v českých zdravotnických zařízeních.

Děkuji studentkám za jejich ochotu prodloužit přednášku o téměř hodinu i za podnětné pohledy z praxe. Celá prezentace je k prohlédnutí a stažení zde:

Zde jsou odkazy k některým částem přednášky, uspořádané podle její osnovy.

A. Jak funguje věda a výzkum

Odkazy na některé historické výzkumy

Edward Jenner and the history of smallpox and vaccination
Riedel S. Proc (Bayl Univ Med Cent). 2005 Jan; 18(1): 21–25.

– Historie neetických a hraničních medicínských experimentů v USA a ve světě.
Norimberský kodex přijatý v roce 1947 po Norimnerských procesech s nacistickými lékaři.
– Text Úmluvy o lidských právech a biomedicíně.

A1. Co je EBM

Texty, odkud pochází definice EBM

Evidence based medicine: what it is and what it isn’t
Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. BMJ 1996;312(7023):71-2.

Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM
Sackett DL, Strauss SE, Richardson WS, Rosenberg WM, Haynes RB

Problémy s individuální zkušeností

Různé postoje k epiziotomii v českých porodnicích: jaksekderodi.cz
Dokumentární film Porodní plán s výpověďmi žen, porodních asistentek, lékařů a dalších účastníků porodního procesu – video s mladým lékařem Adamem Houskou o autoritativním postoji přednosty k provádění nástřihu, navzdory doporučením i evidenci.

A2. Jak se tvoří evidence

Průřezové studie (cross-sectional studies)

Hledání souvislostí mezi četností nástřihů a četností jiných poranění vaginy a čípku v analýze jaksekderodi.cz

Kohortové studie (cohort studies)

Perinatal mortality and morbidity in a nationwide cohort of 529 688 low-risk planned home and hospital births.
de Jonge A, van der Goes BY, Ravelli AC, Amelink-Verburg MP, Mol BW, Nijhuis JG, Bennebroek Gravenhorst J, Buitendijk SE. BJOG 2009 Aug;116(9):1177-84.

Outcomes associated with planned home and planned hospital births in low-risk women attended by midwives in Ontario, Canada, 2003-2006: a retrospective cohort study.
Hutton EK, Reitsma AH, Kaufman K. Birth 2009 Sep;36(3):180-9

Outcomes associated with planned place of birth among women with low-risk pregnancies.
Hutton EK, Cappelletti A, Reitsma AH, Simioni J, Horne J, McGregor C, Ahmed RJ. CMAJ 2016 Mar 15;188(5):E80-90.

Outcomes of planned home birth with registered midwife versus planned hospital birth with midwife or physician.
Janssen PA, Saxell L, Page LA, Klein MC, Liston RM, Lee SK. CMAJ 2009 Sep 15;181(6-7):377-83.

Outcomes of planned home birth with registered midwife versus planned hospital birth with midwife or physician.
Janssen PA, Saxell L, Page LA, Klein MC, Liston RM, Lee SK. CMAJ 2009 Sep 15;181(6-7):377-83.

Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study.
Birthplace in England Collaborative Group. BMJ 2011;343:d7400

Randomizované studie (randomized controlled trials)

Effects of continuity of care by a primary midwife (caseload midwifery) on caesarean section rates in women of low obstetric risk: the COSMOS randomised controlled trial.
McLachlan HL, Forster DA, Davey MA, Farrell T, Gold L, Biro MA, Albers L, Flood M, Oats J, Waldenström U. BJOG 2012 Nov;119(12):1483-92

Caseload midwifery care versus standard maternity care for women of any risk: M@NGO, a randomised controlled trial.
Tracy SK, Hartz DL, Tracy MB, Allen J, Forti A, Hall B, White J, Lainchbury A, Stapleton H, Beckmann M, Bisits A, Homer C, Foureur M, Welsh A, Kildea S. Lancet 2013 Nov 23;382(9906):1723-32

Randomizaci a observačním prospektivním studiím také věnuji v tomto článku.

Metaanalýzy a systematické přehledy (Metaanalyses and systemic reviews)

Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women.
Sandall J, Soltani H, Gates S, Shennan A, Devane D. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013 Aug 21;8:CD004667

A3. Standardy péče

Doporučení ČGPS

– publikovaná doporučení ČGPS
– úvodní text pojednávajicí o právní (ne)závaznosti doporučení
– doporučení ČGPS při odtoku plodové vody
– na stránkách ČGPS nejsou doporučení veřejně k dispozici

Doporučení NICE

hlavní strana doporučení pro péči během porodu zdravé ženy a zdravého dítěte
– doporučení ohledně výběru místa porodu
– doporučení ohledně péče při odtoku plodové vody

B. S čím se potkáváme a co na to věda

Doporučení WHO pro pozitivní zkušenost s mateřstvím: překlady souhrnů z angličtiny, zprostředkované UNIPA, a odkazy na původní dokumenty.

Předporodní odtok plodové vody v termínu

Antibiotics for rupture of membranes when a pregnant women is at or near term but not in labour
Wojcieszek AM, Stock OM, Flenady V. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014 Oct 29;10:CD001807

Planned early birth versus expectant management (waiting) for prelabour rupture of membranes at term (37 weeks or more)
Dare MR, Middleton P, Crowther CA, Flenady V, Varatharaju B. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006 Jan 25;(1):CD005302

Doporučení ČGPS při odtoku plodové vody.
Doporučení NICE ohledně péče při odtoku plodové vody.

Podání antibiotik během porodu

Intrapartum antibiotics for known maternal Group B streptococcal colonization.
Ohlsson A, Shah VS. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014 Jun 10;6:CD007467

Ččeská doporučení ČGPS, která vycházejí výhradně z doporučení americké CDC.
Doporučení americké CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

Klystýr

Enemas during labour
Reveiz L, Gaitán HG, Cuervo LG. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013 Jul 22;7:CD000330

Ke klystýru jsem napsala stručný článek komentující závěry vědeckých studií.

Amniotomie

Amniotomy for shortening spontaneous labour.
Smyth RM, Markham C, Dowswell T. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013 Jun 18;6:CD006167

Indukce porodu v/po termínu

Induction of labour in women with normal pregnancies at or beyond term
Gülmezoglu AM, Crowther CA, Middleton P, Heatley E. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012 Jun 13;6:CD004945

Membrane sweeping for induction of labour
Boulvain M, Stan CM, Irion O. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005 Jan 25;(1):CD000451

Oxytocin for induction of labour
Alfirevic Z, Kelly AJ, Dowswell T. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009 Oct 7;(4):CD003246

Reviews pro další metody indukce v databázi Cochrane.

Tišení bolesti

Pain management for women in labour
Jones L, Othman M, Dowswell T, Alfirevic Z, Gates S, Newburn M, Jordan S, Lavender T, Neilson JP. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012 Mar 14;3:CD009234.

Epidurals for pain relief in labour
Anim-Somuah M, Smyth RMD, Jones L Cochrane Database of Systematic Reviews 2011 Dec 7;(12):CD000331

Reviews pro různé metody tišení bolesti v databázi Cochrane.
Doporučení NICE pro management tišení bolesti u porodu.
O manipulacích a nerespektování zásad EMP při nabízení prostředků tišení bolesti jsem mluvila na Radiu Wave.

Polohy pro 2. dobu porodní

Position in the second stage of labour for women without epidural anaesthesia.
Gupta JK1, Hofmeyr GJ, Shehmar M. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012 May 16;5:CD002006

Upright or recumbent positions in late labour for women using an epidural for pain relief in labour
Kemp E, Kingswood CJ, Kibuka M, Thornton JG Cochrane Database of Systematic Reviews 2013 Jan 31;1:CD008070

Video s navrhovanými vertikálními polohami při epidurální analgesii.

Tlak na fundus

Fundal pressure during the second stage of labour.
Verheijen EC, Raven JH, Hofmeyr GJ. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009 Oct 7;(4):CD006067

Doporučení ČGPS Doporučení k pomoci rodičce při tlačení ve II. době porodní (neobsahuje žádnou citaci z odborné literatury).
Můj článek o Kristellerově expresi/tlaku na fundus.

Epiziotomie

Episiotomy for vaginal birth.
Carroli G, Mignini L. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Jan 21;(1):CD000081.

Můj článek o epiziotomii jako příkladu porodnického násilí.
Článek Jarmily Hnilicové analyzující data ÚZIS dle jednotlivých zdravotnických zařízení.
Epiziotomie a šití poranění v Anazýze dat o rodičkách z NRC.

Časování přerušení pupečníku

Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on mother and baby outcomes
McDonald SJ, Middleton P, Dowswell T, Morris PS. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013 Jul 11;7:CD004074.

Porod po předchozím císařském řezu

– doporučení ČGPS pro porod po předchozím císařském řezu

Maternal and perinatal outcomes associated with a trial of labor after prior cesarean delivery.
Landon MB, Hauth JC, Leveno KJ, Spong CY, Leindecker S, Varner MW, Moawad AH, Caritis SN, Harper M, Wapner RJ, Sorokin Y, Miodovnik M, Carpenter M, Peaceman AM, O’Sullivan MJ, Sibai B, Langer O, Thorp JM, Ramin SM, Mercer BM, Gabbe SG; National Institute of Child Health and Human Development Maternal-Fetal Medicine Units Network. N Engl J Med. 2004 Dec 16;351(25):2581-9

Elective repeat cesarean delivery versus trial of labor: a meta-analysis of the literature from 1989 to 1999.
Mozurkewich EL, Hutton EK. Am J Obstet Gynecol. 2000 Nov;183(5):1187-97.

Plánovaný asistovaný porod doma

Ucelený komentovaný přehled všech materiálů pravidelně publikuje pod open source licencí kanadská profesorka Saraswathi Vedam s kolegy.
– přehled do října 2013
– doplněk přehledu do září 2014

Outcomes of planned home birth with registered midwife versus planned hospital birth with midwife or physician.
Janssen PA, Saxell L, Page LA, Klein MC, Liston RM, Lee SK. CMAJ 2009 Sep 15;181(6-7):377-83.

Outcomes associated with planned home and planned hospital births in low-risk women attended by midwives in Ontario, Canada, 2003-2006: a retrospective cohort study.
Hutton EK, Reitsma AH, Kaufman K. Birth 2009 Sep;36(3):180-9

Outcomes associated with planned place of birth among women with low-risk pregnancies.
Hutton EK, Cappelletti A, Reitsma AH, Simioni J, Horne J, McGregor C, Ahmed RJ. CMAJ 2016 Mar 15;188(5):E80-90.

Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study.
Birthplace in England Collaborative Group. BMJ 2011;343:d7400

Perinatal mortality and morbidity in a nationwide cohort of 529 688 low-risk planned home and hospital births.
de Jonge A, van der Goes BY, Ravelli AC, Amelink-Verburg MP, Mol BW, Nijhuis JG, Bennebroek Gravenhorst J, Buitendijk SE. BJOG 2009 Aug;116(9):1177-84.

Perinatal mortality and morbidity up to 28 days after birth among 743 070 low-risk planned home and hospital births: a cohort study based on three merged national perinatal databases.
de Jonge A, Geerts CC, van der Goes BY, Mol BW, Buitendijk SE, Nijhuis JG. BJOG 2015 Apr;122(5):720-8.

Intrapartum and neonatal mortality in primary midwife-led and secondary obstetrician-led care in the Amsterdam region of the Netherlands: A retrospective cohort study.
Wiegerinck MM, van der Goes BY, Ravelli AC, van der Post JA, Klinkert J, Brandenbarg J, Buist FC, Wouters MG, Tamminga P, de Jonge A, Mol BW. Midwifery 2015 Aug 24. pii: S0266-6138(15)00214-4.

Maternal and newborn outcomes in planned home birth vs planned hospital births: a metaanalysis.
Wax JR, Lucas L, Lamont M, Pinette MG, Cartin A, Blackstone J. Am J Obstet Gynecol. 2010 Sep;203(3):243.e1-8

Apgar score of 0 at 5 minutes and neonatal seizures or serious neurologic dysfunction in relation to birth setting.
Grünebaum A, McCullough LB, Sapra KJ, Brent RL, Levene MI, Arabin B, Chervenak FA. AJOG 2013 Oct;209(4):323.e1-6.

Early and total neonatal mortality in relation to birth setting in the United States, 2006-2009.
Grünebaum A, McCullough LB, Sapra KJ, Brent RL, Levene MI, Arabin B, Chervenak FA. AJOG 2014 Oct;211(4):390.e1-7.

Planned Out-of-Hospital Birth and Birth Outcomes.
Snowden JM, Tilden EL, Snyder J, Quigley B, Caughey AB, Cheng YW. N Engl J Med. 2015 Dec 31;373(27):2642-53.

Maternal and perinatal outcomes by planned place of birth among women with low-risk pregnancies in high-income countries: A systematic review and meta-analysis
Scarf VL, Rossiter C, Vedam S, Dahlen HG, Ellwood D, Forster D, Foureur MJ, McLachlan H, Oats J, Sibbritt D1, Thornton C1, Homer CSE.Midwifery. 2018 Jul;62:240-255.

Planned home versus planned hospital births in women at low-risk pregnancy: A systematic review with meta-analysis.
Rossi AC, Prefumo F.Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2018 Mar;222:102-108.

Porod bez intervencí

Pro přehled toho, jaké situace nastávají a jaké výsledky pro matky a a jejich děti mají minimálně intervenované porody, je v současné době nejlepší prostudovat publikace Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe e.V (QUAG).

C. Jak se rodí v Česku

Grafy vycházejí z těchto zdrojů:

– Analýza dat o rodičkách z registru NRC (na webu zde nebo ke stažení zde)
– ročenka Rodička a novorozenec vydávaná Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS)
– data ÚZIS segregovaná podle zdravotnických zařízení, anonymizovaná, zakoupená Jarmilou Hnilicovou (www.jaksekderodi.cz)
– švédská ročenka Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn
– data z anglických NHS trustů

D. Kde hledat informace

Databáze systemických přehledů a studií

Cochrane Library
– průvodní dokumenty NICE guidances
scholar.google.com – prohledává i česky psané publikace
– profesní databáze UpToDate, BMJ Clinical Evidence (placený přístup, omezený volný přístup se základními tezemi)
PubMed – netříděné, neinterpretované, mělo by obsahovat vše publikované

České zdroje

pruvodce-porodnicemi.aperio.cz
www.biostatisticka.cz
jaksekderodi.cz
www.normalniporod.cz
www.prirozeny-porod.eu
www.uzis.cz

Blogy osobností v porodní asistenci

– Sarah Wickham, UK – www.sarawickham.com
– Lamaze Int. tým, USA – www.scienceandsensibility.org
– Rachel Reed, Austrálie – midwifethinking.com