Kontakt: pavlikova@biostatisticka.cz

Výuka


 

Příprava bakalářské práce pro 3. ročník fyzioterapie 3.LF – 2022/2023

videa a audionahrávky jsou z verze přednášky v roce 2020
Metody vědecké práce: prezentace, video, audio
Teoretická část práce, rešerše a citace; vědecká otázka a hypotéza: prezentace, video, audio
Design studie a sběr dat: prezentace, video, audio
Metodika a výsledky: prezentace, video část 1, video část 2, audio část1, audio část2
Diskuse, závěr, obhajoba: prezentace.

Užitečné zdroje:
Návod k přípravě bakalářské práce od Bc. Filipa Hrdličky
(Bio)statistika prakticky od MUDr. Ondřeje Fraňka
Informovaný souhlas: příklad 1, příklad 2
Jak neprezentovat – YouTube video
Jak (s výhradami) prezentovat – YouTube video, anglicky, tipy i v komentářích

 

S čím se potkáváme a co na to věda

Pro II. kongres České konfederace porodních asistentek jsem připravila přednášku S čím se potkáváme a co na to věda. V ní jsem aktualizovala informace o závěrech vědeckých studií k některým intervencím a situacím, se kterými si porodní asistentky v péči běžně potkávají. Přednáška je prolinkovaná na původní zdroje (živé odkazy jsou obvykle italikou) a naleznete ji zde.

 

Metody vědecké práce

Teoretickou prezentaci z přednášky Metody vědecké práce pro bakaláře fyzioterapie 3. LF Univerzity Karlovy naleznete zde. Praktickou část Jak na vědeckou studii naleznete zde.

 

Co je EBM a proč je potřeba

Prezentaci z přednášky Co je EBM a proč je potřeba pro studenty 1. ročníku všeobecného lékařství 1. LF Univerzity Karlovy z roku 2018 naleznete zde. Prezentaci z přednášky Co je EBM a proč je potřeba pro studenty 1. ročníku všeobecného lékařství 1. LF Univerzity Karlovy z roku 2017 naleznete zde. Rozšířenou přednášku z roku 2016 spolu s podrobnými odkazy na studie a rozšiřující informace, které v přednášce zazněly, naleznete na samostatné stránce zde.

 

Výzkumy a věda v porodní asistenci

Prezentaci z přednášky Výzkumy a věda v porodní asistenci pro pedagožky porodní asistence 16.11.2016 naleznete zde. Pokud byste potřebovali některý z obrázků pro vaši vlastní přednášku, napište mi.

 

Analýza dat v R

Zde budou shromažďovány materiály k výuce pro studenty postgraduálního studie 2.LF, Motol

Lekce 1. Jak správně připravit a načíst data

Prezentace: Motol-lekce1.pdf

Zdrojový kód v R k výuce: lekce1.R

Datové soubory k výuce: lekce1-vzor-dat.xlsx (formát .xlsx), lekce1-vzor-dat-1.csv, lekce1-vzor-dat-2.csv, lekce1-vzor-dat-3.csv (formát .csv)

Lekce 2. Popisné statistiky

Prezentace: Motol-lekce2.pdf

Zdrojový kód v R k výuce: lekce2-zaklady-pocitani.R, lekce2.R

Datové soubory k výuce: deti23.csv, Kojeni.csv (formát .csv)

Lekce 3. Popisné statistiky a náhodná veličina

Prezentace: Motol-lekce3.pdf

Zdrojový kód v R k výuce: lekce3.R

Datové soubory k výuce: Kojeni.csv, Iq3.csv

Lekce 4. Centrální limitní věta a testování hypotéz

Prezentace: Motol-lekce4.pdf

Zdrojový kód v R k výuce: lekce4.R

Lekce 5. Základní statistické testy

Prezentace: Motol-lekce5.pdf

Zdrojový kód v R k výuce: lekce5.R
Datové soubory k výuce: Kojeni.csv, kentonfood.csv, (formát .csv)

Lekce 6. Lineární regrese

Prezentace: Motol-lekce6.pdf

Zdrojový kód v R k výuce: lekce6.R
Datový soubor k výuce: Policie.csv

Lekce 7. Kontingenční tabulky

Prezentace: Motol-lekce7.pdf

Zdrojový kód v R k výuce: lekce7.R
Datový soubor k výuce: ichs.csv
Zdrojový kód v R k výuce: lekce7.R
Kojeni.csv

Lekce 8. Principy vědeckých studií

Prezentace: Motol-lekce8.pdf

Lekce 9. Výpočet velikosti souboru

Prezentace: Motol-lekce9.pdf

Zdrojový kód v R k výuce: lekce9.R

Děkuji doc. Karlu Zvárovi za laskavé poskytnutí dat a podkladů ke své výuce.

Odkazy na zdroje, které by mohly pomoci

R pro biology (Karel Zvára, KPMS); data a cvičení
Materiály k Rku (Arnošt Komárek, KPMS MFF UK)
Hrátky s R (Arnošt Komárek, správný odkaz):

Cookbook for R (www.cookbook-r.com) – webový manuál s řešenými situacemi, užitečný zejména pro tvorbu grafů
Stackoverflow (stackoverflow.com) – dotazy s řešeními od uživatelů, typický výsledek po dotazu v googlu