Kontakt: pavlikova@biostatisticka.cz

Publikace


Přehled publikací je rozdělen na čtyři části. V první jsou odborné články publikované v recenzovaných časopisech, s odkazy na záznam v databázi PubMed a případně i na plný text. Ve druhé části odkazuji na expertízy vypracované pro některé oraganizace. Ve třetí jsou shrnuty analyticko-polemické texty publikované v tištěných i internetových médiích. Čtvrtá část poskytuje přehled veřejných vystoupení s odkazy na prezentace, záznamy a další relevantní materiály.

Publikace v recenzovaných odborných časopisech

MORRIS AA, KOŽICH V, SANTRA S, ANDRIA G, BEN-OMRAN TI, CHAKRAPANI AB, CRUSHELL E, HENDERSON MJ, HOCHULI M, HUEMER M, JANSSEN MC, MAILLOT F, MAYNE PD, MCNULTY J, MORRISON TM, OGIER H, O’SULLIVAN S, PAVLÍKOVÁ M, DE ALMEIDA IT, TERRY A, YAP S, BLOM HJ, CHAPMAN KA. Guidelines for the diagnosis and management of cystathionine beta-synthase deficiency. J Inherit Metab Dis.2017 Jan;40(1):49-74. doi: 10.1007/s10545-016-9979-0.

RASOVA K, FREEMAN J, MARTINKOVA P, PAVLIKOVA M, CATTANEO D, JONSDOTTIR J, HENZE T, BAERT I, VAN ASCH P, SANTOYO C, SMEDAL T, BEISKE AG, STACHOWIAK M, KOVALEWSKI M, NEDELJKOVIC U, BAKALIDOU D, GUERREIRO JM, NILSAGÅRD Y, DIMITROVA EN, HABEK M, ARMUTLU K, DONZÉ C, ROSS E, ILIE AM, MARTIĆ A, ROMBERG A, FEYS P. The organisation of physiotherapy for people with multiple sclerosis across Europe: a multicentre questionnaire survey. BMC Health Serv Res.2016 Oct 6;16(1):552.

HURBA O, MANČÍKOVÁ A, KRYLOV V, Pavlíková M, PAVELKA K, STIBŮRKOVÁ B. Complex Analysis of Urate Transporters SLC2A9, SLC22A12 and Functional Characterization of Non-Synonymous Allelic Variants of GLUT9 in the Czech Population: No Evidence of Effect on Hyperuricemia and Gout. PLoS One. 2014 Sep 30;9(9)

PEREMSKÁ M, MROWETZ M, Pavlíková M. Domperidon – „lék na zvýšení laktace“ – rizika pro kojící matky, jejich kompetence a vztahovou vazbu k dětem. Pediatrie pro praxi 2014; 15(3): 179-181

STIBŮRKOVÁ B, Pavlíková M, SOKOLOVÁ J, KOŽICH V. Metabolic syndrome, alcohol consumption and genetic factors are associated with serum uric acid concentration. PLoS One. 2014 May 14;9(5)

Pavlíková M, SOKOLOVÁ J, JANOŠÍKOVÁ B, MELENOVSKÁ P, KRUPKOVÁ L, ZVÁROVÁ J, KOŽICH V. Rare allelic variants determine folate status in an unsupplemented European population. J Nutr. 2012 Aug;142(8):1403-9.

ŠVABÍK K, MARTAN A, MAŠATA J, EL-HADDAD R, HUBKA P, PAVLÍKOVÁ M. Ultrasound appearances after mesh implantation-evidence of mesh contraction or folding? Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2011 May;22(5):529-33.

ŠVABÍK K, MARTAN A, MAŠATA J, EL-HADDAD R, PAVLÍKOVÁ M. Změny délky implantované síťky po rekonstrukčním výkonu přední stěny poševní. Česká Gynekologie 2010 Apr;75(2):132-5.

MARTAN A, ŠVABÍK K, MAŠATA J, EL-HADDAD R, PAVLÍKOVÁ M. Vztah stresové inkontinence moči či urgence k defektu předního kompartmentu před jeho operačním řešením a po něm. Česká Gynekologie 2010 Apr;75(2):118-25.

DRAHORÁDOVÁ P, MAŠATA J, MARTAN A, ŠVABÍK K, PAVLÍKOVÁ M. Can the preoperative value of VLPP and MUCP predict the postoperative quality of life? Prague Med Rep. 2009;110(1):42-50.

MAŠATA J, MARTAN A, ŠVABÍK K, PAVLÍKOVÁ M, DRAHORÁDOVÁ P. Dlouhodobá úspěšnost tahuprosté vaginální pásky při léčbě stresové inkontinence moči. Česká Gynekologie 2009 Apr;74(2):118-23.

MARTAN A, ŠVABÍK K, MAŠATA J, KOLEŠKA T, EL-HADDAD R, PAVLÍKOVÁ M. Řešení přetrvávající stresové inkontinence moči u žen po neúspěšné operaci TVT-SECUR*. Česká Gynekologie 2009 Feb;74(1):3-7.

MARTAN A, ŠVABÍK K, MAŠATA J, KOLEŠKA T, EL-HADDAD R, PAVLÍKOVÁ M. Correlation between changes in ultrasound measurements and clinical curative effect of tension-free vaginal tape – SECUR* procedure. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2009 May;20(5):533-9.

MARTAN A, ŠVABÍK K, MAŠATA J, KOLEŠKA T, EL-HADDAD R, PAVLÍKOVÁ M. Initial experience with a short, tension-free vaginal tape (the tension-free vaginal tape SECUR system). Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2009 Apr;143(2):121-5.

KRECHLER T, JÁCHYMOVÁ M, PAVLÍKOVÁ M, VECKA M, ZEMAN M, KRŠKA Z, ŠVESTKA T, ŽÁK A. Polymorphism -23HPhI in the promoter of insulin gene and pancreatic cancer: a pilot study. Neoplasma. 2008;56(1):26-32.

MARTAN A, ŠVABÍK K, MAŠATA J, KOLEŠKA T, EL-HADDAD R, PAVLÍKOVÁ M. Řešení stresové inkontinence moči u žen operační medotou TVT-S – vztah mezi léčebným efektem operační metody a změnami hodnot ultrazvukových parametrů. Česká Gynekologie 2008 Oct;73(5):271-7.

MARTAN A, MAŠATA J, PETRI E, ŠVABÍK K, DRAHORÁDOVÁ P, VOIGT R, PAVLÍKOVÁ M, HLÁSENSKÁ J. Weak VLPP and MUCP correlation and their relationship with objective and subjective measures of severity of urinary incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2007 Mar;18(3):267-71.

MAŠATA J, MARTAN A, ŠVABÍK K, DRAHORÁDOVÁ P, PAVLÍKOVÁ M. Ultrasound imaging of the lower urinary tract after successful tension-free vaginal tape (TVT) procedure. Ultrasound Obstet Gynecol. 2006 Aug;28(2):221-8.

HÁJEK Z, SRP B, PAVLÍKOVÁ M, ZVÁROVÁ J, LIŠKA K, EL-HADDAD R, PAŠKOVÁ A, PAŘÍZEK A.
Intrapartální fetální monitoring, senzitivita a specificita metod. Česká Gynekologie 2006 Jul;71(4):263-7.

MARTAN A, MAŠATA J, ŠVABÍK K, DRAHORÁDOVÁ P, PAVLÍKOVÁ M.
Změny hodnot maximálního uzávěrového uretrálního tlaku a jeho pozice po provedené kolpopexi dle Burche – prediktivní hodnota MUCP a VLPP pro úspěšnost této operace. Česká Gynekologie 2006 May;71(3):209-19.

MARTAN A, MAŠATA J, ŠVABÍK K, DRAHORÁDOVÁ P, PAVLÍKOVÁ M, HLÁSENSKÁ J. Změny hodnot maximálního uzávěrového uretrálního tlaku a jeho pozice po TVT operaci – prediktivní hodnota MUCP a VLPP pro úspěšnost této operace. Česká Gynekologie 2005 Sep;70(5):370-6.

MAŠATA J, ŠVABÍK K, MARTAN A, DRAHORÁDOVÁ P, PAVLÍKOVÁ M. Který z ultrazvukových parametrů je optimální při vyšetření uložení a mobility uretrovezikální junkce? Česká Gynekologie 2005 Jul;70(4):280-5. Czech.

MAŠATA J, MARTAN A, ŠVABÍK K, DRAHORÁDOVÁ P, PAVLÍKOVÁ M, HLÁSENSKÁ J. Změny vezikalizace uretry a močového měchýře po TVT operaci. Česká Gynekologie 2005 Jul;70(4):276-80.

MAŠATA J, MARTAN A, ŠVABÍK K, DRAHORÁDOVÁ P, PAVLÍKOVÁ M, HLÁSENSKÁ J.
Změny mobility uretry po TVT operaci. Česká Gynekologie 2005 May;70(3):220-5.

MARTAN A, MAŠATA J, ŠVABÍK K, DRAHORÁDOVÁ P, HLÁSENSKÁ J, PAVLÍKOVÁ M.
Vzájemný vztah mezi mobilitou a maximálním uzávěrovým tlakem uretry či Valsalva leak-point pressure u žen se stresovým typem inkontinence moči. Česká Gynekologie 2005 Mar;70(2):123-8.

DOBROVOLNÝ R, DVOŘÁKOVÁ L, LEDVINOVÁ J, MAGAGE S, BULTAS J, LUBANDA JC, ELLEDER M, KARETOVÁ D, PAVLÍKOVÁ M, HŘEBÍČEK M. Relationship between X-inactivation and clinical involvement in Fabry heterozygotes. Eleven novel mutations in the alpha-galactosidase A gene in the Czech and Slovak population. J Mol Med. 2005 Aug;83(8):647-54.

VESELÁ K, PAVLÍKOVÁ M, JANOŠÍKOVÁ B, ANDĚL M, ZVÁROVÁ J, HYÁNEK J, KOŽICH V.
Genetic determinants of folate status in Central Bohemia. Physiol Res. 2005;54(3):295-303.

MARTAN A, MAŠATA J, ŠVABÍK K, DRAHORÁDOVÁ P, HALAŠKA M, VOIGT R, PAVLÍKOVÁ M. Vzájemný vztah maximálního uzávěrového tlaku uretry a Valsalva Leak-Point Pressure u žen se stresovým typem inkontince moči.
Česká Gynekologie 2004 Jul;69(4):267-72.

LINDNER J, VONDRÁČEK V, STŘÍTESKÝ M, GRUS T, VANĚK I, PAVLÍKOVÁ M. Trendy a výsledky operací mitrální chlopně. Časopis lékařů českých 2003;142(6):365-9.

JANOŠÍKOVÁ B, PAVLÍKOVÁ M, KOCMANOVÁ D, VÍTOVÁ A, VESELÁ K, KRUPKOVÁ L, KAHLEOVÁ R, KRIJT J, KRAML P, HYÁNEK J, ZVÁROVÁ J, ANDĚL M, KOŽICH V. Genetic variants of homocysteine metabolizing enzymes and the risk of coronary artery disease. Mol Genet Metab. 2003 Jul;79(3):167-75.

Expertízy

“Analýza dat o rodičkách z registru Národního referenčního centra” vypracovaná v roce 2015 pro Platformu zdravotních pojištěnců. Je založena na analýze výkonů hlášených zdravotnickými zařízeními zdravotním pojišťovnám, a obsahuje detaily o řadě aspektů českého porodnictví jmenovitě pro jednotlivá zařízení, za období 2009 – 2013. Publikováno kompletně zde na blogu, stručnější výtahy v médiích.

Článek na bloguKompletní zpráva v PDFMedical Tribune

Expertíza “Sbíraná data o porodu zdraví a úmrtí novorozenců v ČR” vypracovaná v roce 2013 pro UNIPA a doplněná v srpnu 2014 v souvislosti s opakovanými citacemi o rozporech mezi daty sbíranými Ústavem pro informace ve Zdravotnictví a Českým statistickým úřadem. Shrnuje, jakými způsoby a v jakém rozsahu jsou v ČR sbírána data o těhotné, rodičce a novorozenci a jak je z daty nakládáno. Uvádí některé aspekty vyplývající z rozdílného způsobu sběru, komentuje, dokládá a vyvrací některé z běžně citovaných mýtů. Upozorňuje na některé efektivní způsoby sběru dat v zahraničí. Publikováno zde na blogu, opatřeno mnoha prolinky a přílohami k poskytnutí uceleného obrazu.

Článek na bloguPDF (bez příloh)

Expertíza “Shrnutí recentních studií zabývajících se péčí porodní asistentky o těhotnou, rodící a šestinedělní ženu a novorozence” vypracovaná v roce 2012 pro potřeby projektu Normální porod a pracovní skupiny ministra zdravotnictví ČR. Přehledně shrnuje čtyři nejzásadnější studie publikované v posledních pěti letech na téma primární a kontinuální péče porodních asistentek a mimoklinických porodů.

Článek na bloguPDF

Články v tištěných a internetových médiích

17. září 2015 vyšel na iDNES článek reagující na mnou vypracovanou zprávu pro Platformu zdravotnách pojištěnců. Text byl upoutávkou na rozsáhlejší článek z tištěné DNES ze stejného data. 15. září 2015 vyšla v Medical Tribune okleštěná verze celé zprávy spolu s komentářem předsedy a vědeckého sekretáře ČGPS. Kompletní text zprávy včetně dat je k dispozici na blogu.

iDNESČlánek v DNESMedical tribuneČlánek na bloguKompletní zpráva v PDF

23. prosince 2013 vyšel v rubrice Názory tištěných Lidových novin článek “Pečujme o děti a matky zdravě!” Text reaguje na závěry nové pracovní skupiny ministra zdravotnictví přednesené náměstkem Polákem, podle kterého ministerstvo vydáním metodického pokynu od ledna 2014 umožní ambulantní porody a vedení porodu porodní asistentkou v porodnici. V článku poukazuji na kosmetičnost a nefunkčnost změn všeobecně uváděných jako revoluční a na datech ze Švédska dokládám, že změn směrem k plošné primární péči porodní asistentky o těhotnou, rodící a šestinedělku a její dítě není třeba se bát, neboť tato země přesvědčivě potvrzuje závěry vědeckých studií o zdravotní výhodnosti takovéto péče.

blogČlánek v LN

4. ledna 2013 vyšel v rubrice Názory tištěných Lidových novin článek “Zanechme eugeniky”, který jsem napsala společně s Michaelou Mrowetz. Jde o zestručněnou verzi jinde publikovaného textu Juliánčina panenka. Inspirovány filmem Dagmar Smržové Zachraňte Edwardse, který líčí rozhodování a život rodiny Sladkowských a jejich nejstarší dcery Juliány, komentujeme strmý nárůst potratů ze zdravotní indikace u této i jiných diagnóz v souvislosti s extenzivní a přesnější prenatální diagnostikou a tím i nárůst traumatických událostí v reprodukční historii českých žen.

blogČlánek LN

3. února 2012 jsem v Deníku Referendum glosovala nekompetentní práci českých novinářů v souvislosti se dvěma tématy týkajícími se mimoklinických porodů, a sice se právě publikovanou studií Birthplace in England a zejména se zprávou o smrti na srdeční zástavu australské pro homebirth aktivistky Caroline Lovell.

Článek v DR

21. listopadu 2011 vyšel na webových stránkách portálu Zdravotnických novin text reagující na vyjádření Aleny Měchurové podpořené Sekcí perinatální medicíny ČGPS tvrdící, že “Všechny země tolerující domácí porody vykazují horší výsledky perinatální péče než Česká republika, navzdory tomu, že doma probíhají pouze porody, kde je očekáván fyziologický průběh”. V textu toto tvrzení vyvracím a zabývám se i tím, že v České republice je za mrtvě narozené dítě považováno dítě od hmotnosti 1000g, zatímco země EU mají definici převázžně sjednocenu a stejnou jako pro dítě živě narozené. Na tento text reagoval portál iDnes.cz rozhovorem s názvem “Novorozenecká úmrtnost u nás není tak nízká, jak se Česko chlubí”, do kterého jsou tyto informace zapracovány.

blogČlánek v ZdNČlánek v iDnes

6. prosince 2010 vyšla na webových stránkách portálu Zdravotnických novin reakce na v médiích často opakované tvrzení, že ročně zemře při domácím porodu 5-6 dětí. Se spoluautorkami Adélou Hořejší a Michelou Mrowetz dokládáme, že tato čísla používaná v diskusích ohledně plánovaných mimoklinických porodů jsou hrubě manipulativní.

blogČlánek v ZdN

12. a 22. prosince 2008 V prosincovém dvoučísle Zdravotnických novin vyšel dvoustránkový text Co by mělo být (nad)standardem v porodnické péči?. O deset dní dříve byl také v předchozí podobě pod názvem “Co je (nad)standardem v péči o zdravou ženu během těhotenství, při porodu a po něm? publikován na portálu AZ Rodina. Šlo mimo jiné o reakci na tehdejší úvahy ohledně možného zavádění nadstandardů ve zdravotnictví. V porodnictví se standardem mělo stát použití epidurální analgesie, zatímco například využití vany během porodu nebo návětěva porodní asistentky se mělo stát nadstandardní službou. Text na závěrech medicíny založené na důkazech ukazuje, že mnoho standardních “levných” úkonů péči naopak prodražuje, nehledě na zdravotní důsledky.

blogČlánek v ZdNČlánek na AZ rodině

Veřejná vystoupení

leden 2015 – nyní Stala jsem se členkou Pracovní skupiny pro porodnictví zřízené ministrem pro lidská práva Jiřím Dienstbierem pod Radou vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Zřízením Pracovní skupiny reagovala Rada vlády na výtky Výboru OSN k diskriminaci žen z roku 2010 (CEDAW) a na převážně neúspěšnou čínnost Pracovních skupin zřízených pod Ministerstvem zdravotnictví. Prozatím se sešla 2x na společné schůzi a několikrát v rámci menších skupin (legislativní, statistická, skupina pro východiska, etická).

Tisková zpráva

9. prosince 2013 Vystoupení v Debatě Salonu Republiky, kterou uspořádali studenti sociologie Univerzity Hradec Králové. Účastníky tzv. oxfordské debaty, diskutující tezi “Je jediné bezpečné místo pro porod nemocnice?” byli bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger, vedoucí lékař porodních sálů Fakultní nemocnice Hradec Králové Marian Kacerovský (pro tezi), právnička Adéla Hořejší a biostatistička Markéta Pavlíková (proti tezi)

blog Prezentace 

10. září 2013 Vystoupení jako expert žalující strany při veřejném slyšení případu Dubská a Krejzová proti České republice u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Nařízené veřejné slyšení se týkalo případu dvou Češek, kterým Česká republika nedokázala zajistit péči porodní asistentky ve vlastním sociálním prostředí.

Videozáznam Ohlas v médiích

leden – prosinec 2012 Byla jsem členkou pracovní skupiny pro porodnictví zřízenou ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem. Pracovní skupina se sešla čtyřikrát: data. Spolu s právničkou Adélou Hořejší, porodními asistentkami Marií Vnoučkovou a Radmilou Dorazilovou a zmocněnkyní vlády pro lidská práva Monikou Šimůnkovou jsem předložily odborné podklady i návrh společného usnesení, který však byl zástupci ČGPS bez diskuse odmítnut. Pracovní skupina byla v lednu 2013 zrušena a vytvořena nová, již bez zástupců samostatných porodních asistentek a příjemkyň péče.

BlogAnalýza péče PAmateriályOhlas v médiích

23. května 2012 Vystoupení v panelové diskusi na téma “Kolik stojí porod?” v rámci Týdne respektu k porodu. Dalšími účastníky panelu byli: Tomáš Binder, Kateřina Cajthamlová, Helena Máslová, Michaela Mrowetz, Natálie Sedlická, Marie Vnoučková.

27. března 2012 Vystoupení na semináři „Porody doma – krok zpět či vpřed” uspořádaný Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Praze.

PrezentaceOhlas v médiích

17. října 2011 Vystoupení v rámci demonstrace Chceme péči samostatné porodní asistentky v systému zdravotnictví pořádanou o.s. Jde to i jinak před Ministerstvem zdravotnictví ČR v Praze.

příspěvek

16. října 2011 Vystoupení v pořadu Evu Labusové “Hovory o vztazích” na Českém rozhlasu 6 na téma “Potřebuje svět porodní asistentky?”. Spolu s porodními asistentkami Marií Vnoučkovou a Natálií Sedlickou.

Rozhlasový záznam

10. října 2011 Vystoupení v pořadu Supermáma TV Metropol v rámci rozhovoru s německou porodní asistentkou Barbarou Kosfeld. S Natálií Sedlickou. Záznam a stránka již pořadu byly zrušeny.