Kontakt: pavlikova@biostatisticka.cz

Blog

Význam péče porodní asistentky u porodu a kontinuální péče o matku a novorozence porodní asistentkou ve světle biostatistických studií

Příspěvek přednesený na demonstraci Chceme péči samostatné porodní asistentky v systému zdravotnictví pořádanou o.s. Jde to i jinak před Ministerstvem zdravotnictví ČR .

Termínem kontinuální péče rozumíme péči v těhotenství (“poradny” – tlak, moč, kontrola růstu, zdravotní problémy, konzultace), péči u porodu, péči po porodu (kontrola rodičky a dítěte, podpora kojení, návštěvy doma) prováděnou jednou nebo skupinou spolupracujících porodních asistentek.

Na téma výhody a rizika péče porodních asistentek o rodící ženu a kontinuální péče porodní asistentky o těhotnou, rodící a šestinedělku bylo v posledních 25 letech vedeno velké množství studií. Pocházejí ze zemí, které jsou s naší zemí srovnatelné kulturou i úrovní zdravotnictví, kde ale je tento typ péče součástí zdravotního systému (především Velká Británie, Austrálie a Kanady, několik ze Spojených států).

Některé z nich jsou dostatečně rozsáhlé a vypovídající samy o sobě. Kromě toho byly ty nejlépe vedené shrnuty do metaanalýz, tj. studií pečlivě shrnující výsledky několika předchozích prací.

Významnou je metaanalýza provedená odborníky z Cochrane foundation (instituce zabývající se analýzami medicínských studií, které mj. podrobuje přísné kritice z hlediska metodiky a porovnatelnosti mezi studiemi navzájem).

Tato metaanalýza provedená v roce 2008 shrnula 11 studií zahrnující přes 12 tisíc žen, které byly náhodným losem určeny buď do kontinuální péče o těhotnou prostřednictvím jedné porodní asistentky či skupiny porodních asistentek nebo do péče medicínské prostřednictvím rodinného lékaře, gynekologa, případně gynekologa-porodníka.

Výsledky jsou výmluvné: ženy, které byly v kontinuální péči porodních asistentek, měly významně méně


  • předporodních hospitalizací
  • nástřihů hráze
  • instrumentálních porodů (kleště, vex)
  • méně potřebovaly u porodu jakoukoli analgezii, lékové tišení bolesti
  • častěji spontánně vaginálně porodily
  • cítily větši kontrolu nad porodním procesem, měly u porodu jako zdravotníka častěji známou osobu
  • snáze zahajovaly kojení

Při tom všem měly obě skupiny stejnou úmrtnost, děti matek v péči PA byly dřívě propuštěny do domácí péče

Všechno toto ukazuje, že péče PA je šetrnější pro matku a dítě, jak psychicky, tak fyzicky, a vede i k nižším finančním nákladům.

Výsledky praxe porodních asistentek v Německu jsou velmi podobné. Jde o PA pracující buď samostatně nebo obvykleji v týmech okolo porodních domů a porodních center.

Stejné zkušenosti přicházejí z Kanady. Jeden z běžných modelů péče je ten, kdy o těhotnou ženu pečuje porodní asistentka během těhotenství, podle volby rodičky s ní porodí doma nebo ve zvolené porodnici, po návratu z porodnice (většinou do několika hodin) pak o ni a novorozeně pečuje v šestinedělí.

Výmluvná je velká studie zahrnující zhruba 12 000 žen z roku 2009, která porovnávala výsledky u nízkorizikových, sociálně podobných ženy, které si vybraly tento model péče, ve srovnání s těmi, které rodily v péči lékařů ve stejných porodnicích. Opět zaznamenáváme lepší zdravotní výsledky, a to jak ve zdraví dětí (úmrtí, infekce, potřeba resuscitace a kyslíkové terapie), tak i ve zdraví matek (nižší podíl zásahů, císařských řezů, užití kleští, nástřihů).

Nedávná zpráva King’s Fund ve Velké Británii potvrzuje na základě zkušeností a studií z britských porodních oddělení, že posílení profesních kompetencí a samostatné práce porodních asistentek vede k lepším zdravotním výsledkům, uvolňuje ruce porodníkům k řešení patologických a vysoce rizikových porodů, šetří náklady a v neposlední řadě zvyšuje celkovou spokojenost jak rodiček, tak zdravotníků.

zdroje

Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women.
Sandall J, Soltani H, Gates S, Shennan A, Devane D. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013 Aug 21;8:CD004667

Outcomes of planned home birth with registered midwife versus planned hospital birth with midwife or physician.
Janssen PA, Saxell L, Page LA, Klein MC, Liston RM, Lee SK. CMAJ 2009 Sep 15;181(6-7):377-83.

Staffing in Maternity Units
Sandall J, Homer C, Sadler E, Rudisill C, Bourgeault I, Bewley S, Nelson P, Cowie L, Cooper C, Curry N. The Kings Fund 2011