Kontakt: pavlikova@biostatisticka.cz

Blog

Přednáška “Co je EBM a proč je potřeba” pro studenty 1. LF UK

Přednáška “Co je EBM a proč je potřeba” pro studenty 1. LF UK

Publikuji prezentaci přednášky Co je EBM a proč je potřeba pro studenty 1. ročníku všeobecného lékařství 1. LF Univerzity Karlovy společně s odkazy na studie a rozšiřující informace, které v přednášce zazněly.

Celá prezentace je k prohlédnutí a stažení zde:

Zde jsou odkazy k některým částem přednášky, uspořádané podle její osnovy.

1. K čemu potřebujeme v medicíně vědu?

Virus Zika

Rapid risk assessmment: Zika virus epidemic in the Americas: potential association with microcephaly and Guillain-Barré syndrome
European Centre for Disease Prevention and Control.10 December 2015. Stockholm: ECDC; 2015.

Je ohrožení těhotných Zika virem reálné, nebo se jedná o koincidenci a fikci?
Calda P. Actual Gyn 2016, 8, 13-17

Čápi a děti

New evidence for the theory of the stork.
Höfer T, Przyrembel H, Verleger S. Paediatr Perinat Epidemiol. 2004 Jan;18(1):88-92.

2. Jak vědecky přemýšlíme

Je ohrožení těhotných Zika virem reálné, nebo se jedná o koincidenci a fikci?
Calda P. Actual Gyn 2016, 8, 13-17

Jaký je výskyt zhoubných nádorů mezi bývalými dárci krve?
Kuntsherová J. Časopis lékařů českých 147, 2008

Does episiotomy prevent perineal trauma and pelvic floor relaxation?
Klein MC1 Gauthier RJ, Jorgensen SH, Robbins JM, Kaczorowski J, Johnson B, Corriveau M, Westreich R, Waghorn K, Gelfand MM, et al. Online J Curr Clin Trials. 1992 Jul 1;Doc No 10

Studying episiotomy: when beliefs conflict with science.
Klein MC. J Fam Pract. 1995 Nov;41(5):483-8.

3. Jak se tvoří evidence

Randomizované studie (randomized controlled trials)

Does episiotomy prevent perineal trauma and pelvic floor relaxation?
Klein MC1 Gauthier RJ, Jorgensen SH, Robbins JM, Kaczorowski J, Johnson B, Corriveau M, Westreich R, Waghorn K, Gelfand MM, et al. Online J Curr Clin Trials. 1992 Jul 1;Doc No 10

Randomizaci a observačním prospektivním studiím také věnuji v tomto článku.

Metaanalýzy a systematické přehledy (Metaanalyses and systemic reviews)

Episiotomy for vaginal birth.
Carroli G1, Mignini L. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Jan 21;(1):CD000081.

4. Co je EBM a proč je potřeba

Texty, odkud pochází definice EBM

Evidence based medicine: what it is and what it isn’t
Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. BMJ 1996;312(7023):71-2.

Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM
Sackett DL, Strauss SE, Richardson WS, Rosenberg WM, Haynes RB

Problémy s individuální zkušeností

Různé postoje k epiziotomii v českých porodnicích: jaksekderodi.cz

Kde hledat vědeckou evidenci

Cochrane Collaboration a její pracovní skupiny. Více o Cochrane Collaboration v tomto článku.
Cochrane Library
– profesní databáze UpToDate, BMJ Clinical Evidence (placený přístup, omezený volný přístup se základními tezemi). Bližší informace podá Národní lékařská knihovna.
– průvodní dokumenty NICE guidances
scholar.google.com – prohledává i česky psané publikace
PubMed – netříděné, neinterpretované, mělo by obsahovat vše publikované

Můžete si také prohlédnout odkazy a přednášku o EBM, kterou jsem připravila pro porodní asistentky.