Kontakt: pavlikova@biostatisticka.cz

Blog

Přednáška “Jak pracovat s výzkumy v oblasti péče v mateřství”

Přednáška “Jak pracovat s výzkumy v oblasti péče v mateřství”

V pátek 6. listopadu jsem přednášela pro porodní asistentky, studentky i vyučující porodní asistence, lékaře a další o tom, co je Evidence Based Care (péče založená na důkazech), jaké má složky, jak vznikají a jak číst vědecké studie, jak vznikají a jaké chyby mají odborná doporučení. Pro účastníky a další zájemce publikuji celou prezentaci a odkazy na články, databáze, odborná doporučení a další weby, o kterých jsem v přednášce hovořila.

Celá prezentace je k prohlédnutí a stažení zde:

Video z přednášky je k dispozici na YouTube, ve dvou částech: 1. část, 2. část. Dovolím si upozornit na dvacetiminutový vstup právničky Adély Hořejší v druhé části zde, kde mluví o právních aspektech poskytování péče v mateřství a o podstatě principu lege artis.


Zde jsou odkazy k některým částem přednášky, uspořádané podle její osnovy.

1. Co je EBM a k čemu ji potřebujeme?

Texty, odkud pochází definice EBM

Evidence based medicine: what it is and what it isn’t
Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. BMJ 1996;312(7023):71-2.

Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM
Sackett DL, Strauss SE, Richardson WS, Rosenberg WM, Haynes RB

Problémy s individuální zkušeností

Různé postoje k epiziotomii v českých porodnicích: jaksekderodi.cz
Dokumentární film Porodní plán s výpověďmi žen, porodních asistentek, lékařů a dalších účastníků porodního procesu – video s mladým lékařem Adamem Houskou o autoritativním postoji přednosty k provádění nástřihu, navzdory doporučením i evidenci.

2. Jak se tvoří evidence

Průřezové studie (cross-sectional studies)

Hledání souvislostí mezi četností nástřihů a četností jiných poranění vaginy a čípku v analýze jaksekderodi.cz

studie případů a kontrol (case-control studies)

Risk factors for episiotomy: a case-control study
Braga GC, Clementino STP, Neves da Luz PF, Scavuzzi A, Neto CN, Amorim MMR. Rev. Assoc. Med. Bras. 2004; vol.60 no.5

Kohortové studie (cohort studies)

Perinatal mortality and morbidity in a nationwide cohort of 529 688 low-risk planned home and hospital births.
de Jonge A, van der Goes BY, Ravelli AC, Amelink-Verburg MP, Mol BW, Nijhuis JG, Bennebroek Gravenhorst J, Buitendijk SE. BJOG 2009 Aug;116(9):1177-84.

Outcomes associated with planned home and planned hospital births in low-risk women attended by midwives in Ontario, Canada, 2003-2006: a retrospective cohort study.
Hutton EK, Reitsma AH, Kaufman K. Birth 2009 Sep;36(3):180-9

Outcomes of planned home birth with registered midwife versus planned hospital birth with midwife or physician.
Janssen PA, Saxell L, Page LA, Klein MC, Liston RM, Lee SK. CMAJ 2009 Sep 15;181(6-7):377-83.

Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study.
Birthplace in England Collaborative Group. BMJ 2011;343:d7400

Randomizované studie (randomized controlled trials)

Effects of continuity of care by a primary midwife (caseload midwifery) on caesarean section rates in women of low obstetric risk: the COSMOS randomised controlled trial.
McLachlan HL, Forster DA, Davey MA, Farrell T, Gold L, Biro MA, Albers L, Flood M, Oats J, Waldenström U. BJOG 2012 Nov;119(12):1483-92

Caseload midwifery care versus standard maternity care for women of any risk: M@NGO, a randomised controlled trial.
Tracy SK, Hartz DL, Tracy MB, Allen J, Forti A, Hall B, White J, Lainchbury A, Stapleton H, Beckmann M, Bisits A, Homer C, Foureur M, Welsh A, Kildea S. Lancet 2013 Nov 23;382(9906):1723-32

Randomizaci a observačním prospektivním studiím také věnuji v tomto článku.

Metaanalýzy a systematické přehledy (Metaanalyses and systemic reviews)

Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women.
Sandall J, Soltani H, Gates S, Shennan A, Devane D. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013 Aug 21;8:CD004667

Maternal and newborn outcomes in planned home birth vs planned hospital births: a metaanalysis.
Wax JR, Lucas L, Lamont M, Pinette MG, Cartin A, Blackstone J. Am J Obstet Gynecol. 2010 Sep;203(3):243.e1-8

3. Standardy péče

Doporučení ČGPS

– publikovaná doporučení ČGPS
– úvodní text pojednávajicí o právní (ne)závaznosti doporučení
– doporučení ČGPS při odtoku plodové vody
– na stránkách ČGPS nejsou doporučení veřejně k dispozici

Doporučení NICE

hlavní strana doporučení pro péči během porodu zdravé ženy a zdravého dítěte
– doporučení ohledně výběru místa porodu
– doporučení ohledně péče při odtoku plodové vody

Studie zabývající se TOLAC

– doporučení ČGPS pro porod po předchozím císařském řezu

Maternal and perinatal outcomes associated with a trial of labor after prior cesarean delivery.
Landon MB, Hauth JC, Leveno KJ, Spong CY, Leindecker S, Varner MW, Moawad AH, Caritis SN, Harper M, Wapner RJ, Sorokin Y, Miodovnik M, Carpenter M, Peaceman AM, O’Sullivan MJ, Sibai B, Langer O, Thorp JM, Ramin SM, Mercer BM, Gabbe SG; National Institute of Child Health and Human Development Maternal-Fetal Medicine Units Network. N Engl J Med. 2004 Dec 16;351(25):2581-9

Elective repeat cesarean delivery versus trial of labor: a meta-analysis of the literature from 1989 to 1999.
Mozurkewich EL, Hutton EK. Am J Obstet Gynecol. 2000 Nov;183(5):1187-97.

Studie zabývající se plánovanými asistovanými porody doma

Ucelený komentovaný přehled všech materiálů pravidelně publikuje pod open source licencí kanadská profesorka Saraswathi Vedam s kolegy.
– přehled do října 2013
– doplněk přehledu do září 2014

Outcomes of planned home birth with registered midwife versus planned hospital birth with midwife or physician.
Janssen PA, Saxell L, Page LA, Klein MC, Liston RM, Lee SK. CMAJ 2009 Sep 15;181(6-7):377-83.

Outcomes associated with planned home and planned hospital births in low-risk women attended by midwives in Ontario, Canada, 2003-2006: a retrospective cohort study.
Hutton EK, Reitsma AH, Kaufman K. Birth 2009 Sep;36(3):180-9

Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study.
Birthplace in England Collaborative Group. BMJ 2011;343:d7400

Perinatal mortality and morbidity in a nationwide cohort of 529 688 low-risk planned home and hospital births.
de Jonge A, van der Goes BY, Ravelli AC, Amelink-Verburg MP, Mol BW, Nijhuis JG, Bennebroek Gravenhorst J, Buitendijk SE. BJOG 2009 Aug;116(9):1177-84.

Perinatal mortality and morbidity up to 28 days after birth among 743 070 low-risk planned home and hospital births: a cohort study based on three merged national perinatal databases.
de Jonge A, Geerts CC, van der Goes BY, Mol BW, Buitendijk SE, Nijhuis JG. BJOG 2015 Apr;122(5):720-8.

Intrapartum and neonatal mortality in primary midwife-led and secondary obstetrician-led care in the Amsterdam region of the Netherlands: A retrospective cohort study.
Wiegerinck MM, van der Goes BY, Ravelli AC, van der Post JA, Klinkert J, Brandenbarg J, Buist FC, Wouters MG, Tamminga P, de Jonge A, Mol BW.Midwifery 2015 Aug 24. pii: S0266-6138(15)00214-4.

Maternal and newborn outcomes in planned home birth vs planned hospital births: a metaanalysis.
Wax JR, Lucas L, Lamont M, Pinette MG, Cartin A, Blackstone J. Am J Obstet Gynecol. 2010 Sep;203(3):243.e1-8

Apgar score of 0 at 5 minutes and neonatal seizures or serious neurologic dysfunction in relation to birth setting.
Grünebaum A, McCullough LB, Sapra KJ, Brent RL, Levene MI, Arabin B, Chervenak FA. AJOG 2013 Oct;209(4):323.e1-6.

Early and total neonatal mortality in relation to birth setting in the United States, 2006-2009.
Grünebaum A, McCullough LB, Sapra KJ, Brent RL, Levene MI, Arabin B, Chervenak FA. AJOG 2014 Oct;211(4):390.e1-7.

4. Jak začlenit EBM do své praxe

Všechny informace, a zejména ty někým filtrované, čtěte kritickým okem!

České zdroje

www.biostatisticka.cz
jaksekderodi.cz
www.normalniporod.cz
www.prirozeny-porod.eu

Databáze systemických přehledů a studií

Cochrane Library
– průvodní dokumenty NICE guidances
scholar.google.com – prohledává i česky psané publikace
– profesní databáze UpToDate, BMJ Clinical Evidence (placený přístup, omezený volný přístup se základními tezemi)
PubMed – netříděné, neinterpretované, mělo by obsahovat vše publikované

Blogy osobností v porodní asistenci

– Sarah Wickham, UK – www.sarawickham.com
– Lamaze Int. tým, USA – www.scienceandsensibility.org
– Rachel Reed, Austrálie – midwifethinking.com