Kontakt: pavlikova@biostatisticka.cz

Blog

British Columbia: Výsledky plánovaných porodů doma v péči registrované PA v porovnání s porody v porodnici v péči PA nebo lékaře

Druhá část Shrnutí recentních studií zabývajících se péčí porodní asistentky o těhotnou, rodící a šestinedělní ženu se zabývá studií zkoumající kontinuální péči samostatných porodních asistentek v Britské Kolumbii (provincie Kanady na východním pobřeží).

Outcomes of planned home birth with registered midwife versus planned hospital birth with midwife or physician.
Janssen PA, Saxell L, Page LA, Klein MC, Liston RM, Lee SK. CMAJ 2009 Sep 15;181(6-7):377-83.

Costs of planned home vs. hospital birth in British Columbia attended by registered midwives and physicians
Janssen PA, Mitton C, Aghajanian J. Plos ONE 2015 Jul 17;10(7):e0133524. doi: 10.1371/journal.pone.0133524.

← První shrnutí najdete zde

Metody

Studie se uskutečnila v oblasti Britské Kolumbie v Kanadě (oblast o zhruba 4.4 milionech obyvatel). Do studie byly zahrnuty všechny plánované porody doma doprovázané registrovanými porodními asistentkami mezi 1. lednem 2000 a 31. prosincem 2004 (n = 2889, 1.4 % všech porodů) a všechny porody žen splňujících kritéria pro porod doma doprovazené stejnými PA v porodnici (n = 4752). K porovnání byl vytvořen soubor žen vhodných k porodu doma, které plánovaly porodit v péči lékařů v těch samých porodnicích (n = 5331). Výběr byl vytvořen pomocí tzv. vyvažování (matching), kdy byly ke každé ženě z první skupiny náhodně vybrány dvě ženy odpovídající rokem porodu, paritou (prvorodička/vícerodička), rodičovským stavem (samoživitelka/v partnerství), věkem (5 kategorií) a porodnicí, se kterou měla pečující PA smlouvu. Vhodnost k porodu doma byla posuzována podle kriterií College of Midwives of British Columbia. Hlavním sledovaným výstupem byla perinatální úmrtnost, vedlejším porodnické intervence a nepříznivé výsledky na straně matky a dítěte.

Vhodnost pro porod mimo zdravotnické zařízení – požadavky College of Midwives of British Columbia:


 • Absence významné předem známé choroby včetně onemocnění srdce, chronického selhání ledvin nebo diabetu I. typu
 • Absence významných onemocnění, které se objevily během těhotenství, včetně hypertenze s proteinurií (> 0.3 g/L na detekčním proužku), krvácení po 20tt, těhotenského diabetu vyžadujícího inzulin, aktivního genitálního herpesu, placenty previa nebo abrupce placenty
 • Jednočetné těhotenství
 • Poloha hlavičkou
 • Gestační věk vyšší než 36 a méně než 41 ukončených týdnů těhotenství
 • Nejvýše jeden císařský řez v anamnéze
 • Porod začal spontánně nebo byl ambulantně indukován
 • Matka nebyla převedena do péče vyššího pracoviště na základě doporučení místní nemocnice

Závěry

Rozhodnutí porodit doma v péči registrované PA v porovnání s porodem v porodnici bylo spojeno s velmi nízkou, srovnatelnou mírou perinatální úmrtnosti. Ženy, které plánovaly porod doma, měly významně méně všech sledovaných porodnických intervencí a stejné nebo menší riziko nepříznivých zdravotních výsledků oproti porodům v porodnicích (ať už s PA nebo s lékařem). Jejich novorozenci měli stejné nebo nižší riziko fetální nebo neonatální morbidity. Výsledky ukazují, že užívaná kriteria pro výběr žen vhodných k porodu doma v péči registrovaných PA vhodně podporují možnost volby místa porodu.

Podrobné výsledky

Podrobné výsledky jsou přehledně zpracovány v rozměrných tabulkách: pro porodnické intervence a výsledky na straně matky a pro zdravotní výsledky novorozence. Tato tabulka je ještě doplněna podrobnými údaji v příloze.


 • Z 2889 žen plánujících porodit doma tak učinilo 79%, z 4752 plánujících porod v porodnici se svojí PA tak učinilo 97%.
 • Míra perinatální úmrtnosti: plánováno doma 0.35 (95% CI 0.00-1.03), porodnice s PA 0.57 (95% CI 0.00-1.43) porodnice s lékařem 0.64 (95% CI 0.00-1.56).
 • Míra porodnických intervencí: méně operativních vaginálních porodů, méně trhlin 3. nebo 4. stupně, méně poporodního krvácení (statisticky významné rozdíly)
 • Novorozenci: menší potřeba resuscitace, méně terapie kyslíkem delší než 24h, méně aspirací mekonia, méně porodních poranění (statisticky významné rozdíly)

  • BC-grafy

    

   Silné stránky a omezení studie

   Silné stránky:

   • péče nezávislá na poskytovateli: v porodnicích poskytovaly péči stejné PA jako doma, případně byli voláni stejní lékaři
   • kohortová studie: místo porodu zjišťováno před skutečným porodem
   • zahrnuty všechny porody plánované doma/v péči PA za dané období v dané oblasti
   • předem stanovená minimální velikost souboru k dosažení dostatečné síly

   Omezení:

   • sbírané údaje o rodících ženách nebyly dostačující k odhalení a pochopení mechanismů, které vedou k nižším mírám zásahů u porodů doma
   • přestože skupiny byly velmi dobře vyrovnané co se týče prognostických proměnných, nelze podceňovat roli zvolení si porodu doma jako možného významného faktoru

   Tento samovýběr může být důležitou složkou při risk managementu porodů doma. Výsledky ukazují, že užívaná kriteria pro výběr žen vhodných k porodu doma v péči registrovaných PA vhodně podporují možnost volby místa porodu.

   Cost analýza

   Tým P. Janssen aktuálně publikoval v roce 2015 podrobnou cost-analýzu této studie. Započítávány byly náklady na práci, materiál, transport včetně případného leteckého, náklady na řešení patologických stavů i náklady na následnou zdravotní péči u žen do konce šestinedělí a u dětí do jednoho roku. Výsledky ukazují, že kontinuální péče porodní asistentky ve vlastním sociálním prostředí přináší nemalé úspory kanadskému systému zdravotního pojištění, a to nejen v péči těhotenství a při porodu, ale i v péči o narozené dítě do jednoho roku věku. Úspory dosahovaly až 50% běžně vynakládaných částek jak u matek, tak u dětí do jednoho roku, což potvrzuje, že péče porodních asistentek vede nejen k menší míře intenzivních a nákladných intervencí jako je císařský řez, ale také nižší míře (a tím nižší potřebě) následné zdravotní péče.

   ← První shrnutí najdete zde