Kontakt: pavlikova@biostatisticka.cz

Blog

Episiotomie jako příklad porodnického násilí v České republice

Rutinní episiotomie – porodnická operace spočívající v rozstřižení kůže a svalstva mezi vaginou a análním otvorem – je iniciativou Roses Revolution – globální hnutí proti porodnickému násilí (česká odnož zde) zařazena mezi úkony typické pro porodnické násilí. Následující data ukazují, že je toto zařazení v České republice oprávněné.

Přestože užití episiotomie v českém porodnictví v průběhu posledních let mírně pokleslo (rok 2000: 64% žen, které vaginálně porodily, rok 2010: 51% žen, které vaginálně porodily, rok 2012: 45% žen, které vaginálně porodily, údaje z ročenky Rodička a novorozenec), její užití v praxi je stále časté, rutinní, často i proti výslovnému nesouhlasu rodičky. Veškeré vědecké studie (např. shrnutí v metaanalýze Cochrane Collaboration přitom prokazují, že užití episiotomie nemá žádný vliv na vitalitu dítěte (což dokazuje i přehledová tabulka porovnání evropských zemí), ale ani, jak se v českém prostředí dlouhodobě traduje, na výskyt závažných ruptur III. a IV. stupně, dlouhodobý lepší stav pánevního dna nebo omezení výskytu inkontinence. Příručka WHO konstatuje, že “s výjimkou případů, kdy je dítě v nouzi, výzkumy dokazují, že epiziotomie přináší většinou více bolesti a utrpení pro matky než užitku pro děti.” Užití episiotomie je tak odůvodnitelné téměř výhradně v souvislosti s instrumentálním porodem. Takovouto dobrou praxi v užití episiotomie ukazuje například Švédsku nebo Dánsko. V těchto zemích, které mají perinatální výsledky na straně dítěte lepší nebo srovnatelné s ČR, je episiotomie užita v 5-8% všech vaginálních porodů. Výskyt závažných ruptur je přitom srovnatelný s českou praxí (3-4%, česká strana výskyt nepublikuje, pouze takový údaj zmiňuje v učebnicích).

Studie Europeristat 2010 (z níž je převzata niže uvedená tabulka) ukazuje, že vyšší četnost episiotomie než Česká republika ze zemí, které tento údaj uvádějí, má jen Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Kypr a Belgie. Patří mezi ně dle údajů Ženských kruhů i Slovensko se 70%. Mezi 20 a 30% episiotomií se pohybují Velká Británie, Francie, Finsko, Švýcarsko, Německo a Nizozemí. Pod 20% episiotomií uvádějí všechny skandinávské země (kromě Finska), typické také svými výbornými perinatálními výsledky, nízkým podílem císařských řezů a tím, že převážná část prenatální, porodní i poporodní péče je v gesci porodních asistentek, a také Estonsko a Lotyšsko, které na tuto skandinávskou tradici navazují.

Tyto informace – tedy (1) praxe velké části evropských zemí, (2) výsledky četných vědeckých studií i (3) současná doporučení prestižních organizací gynekologů a porodníků, včetně americké ACOG – přesvědčivě ukazují na praxi provádění episiotomií v České republice jako na neodůvodněné porodnické násilí, způsobující rodičkám závažné obtíže jak po zdravotní, tak po psychické stránce a negativně ovlivňující jejich kvalitu života i kvalitu života jejich rodin.

tabulka: Podíl episiotomií u všech vaginálních porodů, novorozenecké úmrtnosti, podílu císařských řezů a operativních vaginálních porodů na celkovém počtu porodů u reportujících evropských zemí, Europeristat 2010. Řazeno podle stoupajícího podílu episiotomií

Stát / oblast Podíl episiotomií u všech vaginálních porodů (%) Novorozenecká úmrtnost (promile) Podíl operativních vaginálních porodů* (%) Podíl císařských řezů u všech porodů (%)
Dánsko 5 1.9 6.9 22
Švédsko 7 1.5 7.6 17
Island 7 1.2 6.5 15
Estonsko 16 1.9 4.9 21
Norsko 19 2.0 9.9 17
UK: Anglie 19 2.5 12.6 25
Lotyšsko 20 3.6 1.6 24
UK: Skotsko 24 2.5 12.6 28
Finsko 24 1.5 8.6 17
Francie 27 2.3 12.1 21
Německo 28 2.4 6.4 31
Švýcarsko 28 2.6 11.0 33
Nizozemí 30 3.3 10.0 17
Malta 31 4.5 3.9 33
Belgie: Brusel 36 2.7 8.3 20
Lucembursko 36 1.8 10.2 30
Slovinsko 36 1.8 3.5 19
Španělsko 43 2.1 15.1 22
Belgie: Valonie 45 2.1 7.5 21
Česká republika 51 1.7 1.8 23
Belgie: Flandry 54 2.3 10.4 20
Polsko 68 3.5 1.4 34
Rumunsko 68 5.5 0.5 37
Portugalsko 73 1.6 14.9 36
Kypr 75 1.6 2.5 52

* Operativním vaginálním porodem jsem myšleno vybavení dítěte porodnickými kleštěmi nebo vakuovým zvonem.

Poznámka: Jako ilustrace jsou použity fotografie pořízené Markétou Grundmannovou ve výuce porodní asistence na Masarykově universitě v Brně v roce 2008.