Kontakt: pavlikova@biostatisticka.cz

Blog

Krátká poznámka o klystýru

S velkým překvapením jsem v uplynulých dnech zjistila, že v českých porodnicích se stále rutinně nabízí v první době porodní provedení klystýru, přestože vědecké důkazy vedly již před lety (viz revize Cochrane Summaries z roku 2007 a také příručka WHO z roku 1996) k závěru, že jeho plošné nabízení je důrazně nedoporučeno.

Metaanalýza Cochrane, která prošla poslední aktualizací v roce 2013, konstatuje, že použití klystýru při porodu nesnižuje výskyt infekcí ani u novorozenců ani u matek, nezlepšuje hojení poranění po nástřihu hráze a ani nezlepšuje spokojenost žen s porodem. Pro jejich rutinní užití neexistuje žádný vědecký důvod. Tato studie shrnuje výsledky čtyř randomizovaných studií z let 1984, 2005, 2006 a 2007, které splnily přísné nároky na kvalitu použitých metod, a zahrnula celkem 1917 žen. Hlavní výsledky byly konzistentní v rámci všech analyzovaných studií. Zajímavé jsou ale i parciální výsledky, které sledovaly jen některé z těchto čtyř studií. Například studie Clarke et al. (2007, 152 žen) a Kovavisarach (2005, 1027 žen) se zabývala i únikem stolice během porodu. Výsledky mohou být pro zdravotníky i laiky překvapivé: zatímco s klystýrem došlo k úniku stolice při porodu u 10% (Kovavisarach 23%) rodiček, ve skupině bez klystýru to bylo u 30% (Kovavisarach 35%). Použití klystýru tak sice výskyt stolice snižuje 2-3x, ale nikoli z běžně mediálně prezentovaných prakticky 100%. Ve skutečnosti u většiny žen k žádnému úniku stolice nedochází, na čemž se shodují i další studie do Cochrane metaanalýzy nezahrnuté (např. Romney 1981). Stejně tak se shodují na tom, že použití klystýru úniku stolice v druhé době porodní spolehlivě nezabrání.

Zajímavým se jeví fakt, že jedna ze studií (Kovavisarach 2005, 1027 žen) sledovala i spokojenost zdravotníků, která byla vyšší, pokud žena dostala klystýr, ačkoli průběh porodu, perinatální výsledky ani spokojenost rodiček s porodem nebyly podáním nebo nepodáním klystýru ovlivněny.

Medicína založená na důkazech tedy jednoznačně konstatuje, že rutinní použití klystýru během porodu nesnižuje výskyt infekcí, pocitů bolesti, délku porodu ani spokojenost matky s porodem. Jediné, na co má klystýr vliv – kromě objektivního snížení četnosti úniku stolice z cca 35% na cca 10-20% – je spokojenost zdravotníků. Což je možná jediný skutečný důvod, proč se v českých porodnicích tato praktika stále nabízí.

Enemas during labour.
Reveiz L, Gaitán HG, Cuervo LGCochrane Database Syst Rev. 2013 Jul 22;7:CD000330