Kontakt: pavlikova@biostatisticka.cz

Blog

V čem se s ČGPS shodujeme

Medical Tribune dnes vydala výňatek z mnou připravené zprávy pro Platformu zdravotních pojištěnců. Jsou zde publikovány údaje o podílu císařských řezů v perinatologických a intermediárních centrech v ČR. Podrobnější údaje připravuji k publikaci na svém blogu v následujících dnech.

Současně v Medical Tribune vyšla i reakce předsedy ČGPS a vědeckého sekretáře ČGPS. Těší mě, že se v interpretaci dat blízce shodujeme, cituji:

“Dalšími faktory jsou faktory, které můžeme označit jako subjektivní, lze zařadit tak často diskutovaný porod na přání těhotné ženy, bez obecně uznávané odborné indikace, ale i vyšší afinitu k vedení porodů císařským řezem ze strany lékaře, kdy mohou být motivací provozní a odborné podmínky pracoviště, nebo i defenzivní postoj porodníků pod vlivem společenského a forenzního tlaku.”

K císařskému řezu na přání rodičky pak ve shodě s mým komentářem k článku v MF Dnes uvádí, že “jejich podíl nebude natolik velký, aby sám o sobě vysvětlil setrvalý nárůst porodů vedených císařským řezem.”

Těší mě také, že má analýza a také soustředěný tlak iniciativy Jak se kde rodí zřejmě přispěly k následujícímu:

“Pro podrobnou analýzu je třeba prozkoumat strukturu indikací k císařskému řezu (existují speciální systémy klasifikace indikací k císařskému řezu podle Robsona, který analýzu systému umožňuje). Data pro odbornou společnost nejsou překvapující, nicméně inspirující pro podrobnější analýzu těchto rozdílů ve smyslu doporučení WHO pro analýzu četnosti císařských řezů z dubna 2015.” (Poznámka: o čem svědčí fakt, že data nejsou pro ČGPS překvapující a současně se úřad zřizovaný Ministerstvem zdravotnictví opakovaně brání jejich zveřejňování?)

Autor komentáře dále slibuje využít propojení s databází Národního registru reprodukčního zdraví, ze které prozatím čerpá pouze ÚZIS při vytváření zpráv Rodička a novorozenec, a kteréžto údaje již témeř rok odmítá pro jednotlivá zdravotnická zařízení poskytnout ke zveřejnění. Je mým přáním a nadějí, že taková analýza ČGPS o četnosti a motivacích k různým zákrokům při porodu v různých zdravotnických zařízeních nezůstane pouze interním materiálem, ale stane se veřejným podkladem pro debatu, zpětnou vazbu a kultivaci české porodní péče.