Kontakt: pavlikova@biostatisticka.cz

Blog

Strašení úmrtím rodičky

Dne 7. listopadu 2014 vydal Český rozhlas, v souvislosti s právě pořádanou konferencí o porodech doma, tuto zprávu. Objevuje se v ní zcela nesmyslné strašení úmrtím z vykrvácení rodičky, ke kterému neexistují v jakýchkoli dostupných seriózních materiálech o mimoklinických porodech žádné důkazy.

Cituji ze zprávy:

To ale považují lékaři za riziko. O životě novorozence i rodičky podle jejich názoru v případě komplikací rozhodují minuty, potvrzuje Ivana Bydžovská, gynekoložka z liberecké nemocnice: „V tu chvíli, kdy komplikace nastanou, je porodní asistentka bezmocná. A záchranka vás nezachrání, protože dělohou protéká 700 mililitrů krve za minutu. To znamená, že k tomu, aby rodička zemřela, stačí pouhé dvě minuty.“

Tento citát hrubě popírá nejen kompetence a schopnosti porodních asistentek, ale i realitu. Porodní asistentka má samozřejmě celé spektrum možností, jak s nadměrným krvácením zacházet i v mimoklinickém prostředí. Kromě celé řady technik i farmakologickou pomoc (např. oxytocin v injekční dávce), k jejíž indikaci a aplikaci bývá v systémech podporujících svobodnou volbu místa a pečovatele u porodu oprávněna.

Co se týká reality: německá organizace QUAG již po více než deset let sbírá a publikuje data o mimoklinických porodech v celém Německu. Za období 2001-2012 evidují celkem 104 075 porodů naplánovaných mimo zdravotnické zařízení. Přibližně stejný počet žen porodí v ČR za jeden rok. Mezi těmito 104 075 případy není ani jedno úmrtí matky, natož z důvodu nadměrného krvácení, zatímco v ČR zemře v důsledku těhotenství, porodu a šestinedělí 8 až 15 žen ročně (dle způsobu evidence, viz např. tato přednáška Petra Velebila na konferenci Kritické stavy v porodnictví v roce 2010). Ani v dalších studiích sledující kompletní evidenci mimoklinických porodů (Janssen et al. 2009 z Britské Kolumbie, 2889 žen plánujících porod mimo zdravotnické zařízeni, Hutton et al. 2009 z Ontaria, 6692 žen plánujících mimoklinický porod) nenalezneme úmrtí matky v souvislosti s porodem, natož z důvodu nadměrného krvácení. Evidence americké asociace MANA (Cheyney et. al 2014, 16924 žen plánujících mimoklinický porod, nekompletní evidence, ale případy registrovány brzy v těhotenství) uvádí jedno náhlé úmrtí matky tři dny po porodu v důsledku embolie (při pitvě nalezena krevní sraženina v srdci). Mezi 92 333 ženami plánujícími mimoklinický porod ve studii de Jonge et al (2013) v Nizozemí byly dvě ženy, které zemřely (HELLP syndrom a infarkt); obě byly ale ještě před porodem předány do péče nemocnice. Tvrzení lékařky Bydžovské je tak tváří v tvář daty podložené realitě jen nesmyslným strašením.

Poporodní krvácení ani není nejčastějším důvodem k poporodnímu převozu rodičky do nemocnice. Německá evidence QUAG konstatuje, že nadměrné krvácení (více než 1000 ml) se vyskytuje zhruba u jednoho procenta rodiček, pouze polovina z těchto případů si ale vyžádala transfer (který zpravidla ani nebývá urgentní, tedy za použití záchranné služby). Tento fakt jasně vyvrací i tvrzení o “bezmocnosti” porodních asistentek. Publikovaná data, nejen z Německa, ale i z dalších zemí, kde je mimoklinický porod součástí systému, jasně podporují skutečnost, že porodní asistentky mají profesní kapacitu a prostředky zvládat i náhlé situace a bezpečně rozpoznat, kterou situaci lze řešit na místě a která vyžaduje převoz do sekundární péče.

Outcomes of planned home birth with registered midwife versus planned hospital birth with midwife or physician.
Janssen PA, Saxell L, Page LA, Klein MC, Liston RM, Lee SK. CMAJ 2009 Sep 15;181(6-7):377-83.

Outcomes associated with planned home and planned hospital births in low-risk women attended by midwives in Ontario, Canada, 2003-2006: a retrospective cohort study.
Hutton EK, Reitsma AH, Kaufman K. Birth 2009 Sep;36(3):180-9

Outcomes of care for 16,924 planned home births in the United States: the Midwives Alliance of North America statistics project, 2004 to 2009.
Cheyney M, Bovbjerg M, Everson C, Gordon W, Hannibal D, Vedam S. J Midwifery Womens Health. 2014 Jan-Feb;59(1):17-27

Severe adverse maternal outcomes among low risk women with planned home versus hospital births in the Netherlands: nationwide cohort study.
de Jonge, A., Mesman, J AJM, Manniën, J., Zwart, J. J. van Dillen, & J. van Roosmalen BMJ 2013 Jun;13:346.