Kontakt: pavlikova@biostatisticka.cz

Blog

Jak to bývalo ve Vrchlabí

K souvislosti s aktuální diskusí o Centrech porodní asistence nelze nevzpomenout dvě zařízení, která počátkem tisíciletí předběhla v ČR svou dobu: Centrum aktivního porodu v Praze na Bulovce, které bylo v provozu mezi lety 1998 a 2000, a porodní oddělení ve Vrchlabí v letech 2000-2007.

Díky spolupráci na diplomové práci porodní asistentky Ireny Raisnerové, která v tomto období ve Vrchlabí o rodící ženy pečovala, a díky pečlivě vedeným statistikám, se můžeme i dnes inspirovat, jak z pohledu statistiky péče ve Vrchlabí vypadala.

Nejviditělnější rozdíl oproti v té době standardní péči je vidět hned v první tabulce. Podíl císařských řezů hluboko pod průměrem ČR, i na dnešní dobu neuvěřitelně nízké procento epiziotomií a zdvojnásobení počtu porodů během krátké doby po nástupu nového týmu v roce 2000 ukazují, že se tu dělalo “něco jinak”. Stejně tak je vidět i konec “zlatého věku”. V roce 2006 po neshodách s vedením odešel primář, porodnice byla několik měsíců uzavřena a poté otevřena s novým vedením. Menší počet rodiček odpovídá tomu, že porodnice byla po většinu roku uzavřená, a více než dvojnásobný podíl císařských řezů, epiziotomií i dalších intervencí změnu kurzu stvrzuje.

rok  počet porodů SC SC [%] indukce indukce [%] porody vaginálně forceps forceps [%] episiotomie episiotomie [%]
2000 302 13 4.3 34 11.3 289 2 0.7 6 2.1
2001 302 13 4.3 45 14.9 289 4 1.4 9 3.1
2002 513 21 4.1 47 9.2 492 5 1.0 23 4.7
2003 567 32 5.6 90 15.9 535 6 1.1 16 3.0
2004 445 19 4.3 73 16.4 426 1 0.2 10 2.4
2005 621 35 5.6 65 10.5 586 7 1.2 19 3.2
2006 534 41 7.7 53 9.9 493 9 1.8 23 4.7
2007 185 32 17.3 32 17.3 153 9 5.9 16 10.5

Poznámka k tabulce a grafům: procento indukcí je vztaženo ke všem porodům, užití forcepsu a episiotomie pouze k vaginálním porodům. Totéž platí pro srovnání údajů z celé ČR.

Ilustrativní je porovnání s tehdejší četností CS a epiziotomií u celé ČR (zdroj ÚZIS, Rodička a novorozenec 2000-2007). Porodnice ve Vrchlabí byla a dodnes zůstala jediným zařízením, které se kdy na takovou četnost epiziotomií dostalo.

rok  ČR počet porodů ČR SC ČR SC [%] ČR porody vaginálně ČR episiotomie ČR episiotomie [%]
2000 89562 11720 13.1 77842 49232 63.2
2001 89303 12017 13.5 77286 50532 65.4
2002 91534 13052 14.3 78482 48225 61.4
2003 92387 14324 15.5 78063 47229 60.5
2004 96098 15634 16.3 80464 47486 59.0
2005 100519 17512 17.4 83007 45839 55.2
2006 104129 19439 18.7 84690 42562 50.3
2007 111988 22428 20.0 89560 41706 46.6

Přitom četnost poranění II. stupně (ekvivalent epiziotomie) a vyššího stupně u tehdy dvou nejčetnějších pozic ve II. době porodní – stolička a vana – podle analýzy na náhodně vybraném vzorku 200 žen, které porodily v letech 2003-2005, tedy na vrcholu slávy Vrchlabí, nepřekročila 25%. Poranění III. stupně se vyskytla u 1.5% žen, poranění IV. stupně se ve vzorku nevyskytla. Výskyt poranění byl zejména nízký při porodu do vany, téměř polovina porodila úplně bez poranění.

poranění stolička N stolička % vana N vana % celkem celkem %
bez poranění 9 9.2 61 61 70 35.4
I. 40 40.8 28 28 68 34.3
II. 41 41.8 2 2 43 21.7
III. 3 3.1 0 0 3 1.5
jiné 5 5.1 9 9 14 7.1
celkem 98 100.0 100 100 198 100.0

Poznámka k tabulce a grafu: jiné poranění zahrnuje rupturu labií a drobné lacerace.

Vyšší výskyt poranění při porodu na stoličce vedl podle slov porodní asistentky Raisnerové v letech 2005 a dále k vyšší podpoře porodu v kleku, která pomohla výskyt poranění nadále snížit. Grafy se opět vztahují ke všem ženám, které v uvedeném období porodily. I zde je patrná změna kurzu, která se v roce 2007 v organizaci péče ve Vrchlabí odehrála. Přestože někteří z původního týmu v porodnici ještě chvíli zůstali, během několika let zbyl z první nadějné vlaštovky respektující péče v ČR jen stín.


EDIT 19.3.2019: Text na žádost tehdejších aktérů upraven.