Tag: Nizozemí

  • Proč se některé studie o porodu doma tak zásadně liší od jiných?

    Proč se některé studie o porodu doma tak zásadně liší od jiných?

    V půli října vyšla v Journal of Perinatal Medicine studie dvojice amerických lékařů Grünebauma a Chervenaka, která se znovu vrací k datům z americké databáze Centers for Disease Control (CDC) a která se pokouší na globálních celoamerických datech shrnout, z jakých příčin umírají novorozenci v USA u porodů doma a u porodů v nemocnici. Český…

  • Manipulace novorozeneckou úmrtností – už zase?

    Manipulace novorozeneckou úmrtností – už zase?

    V neděli 26. dubna 2015 vydala ČTK zprávu (kterou převzala další média) zveřejňující informaci o míře perinatální úmrtnosti v ČR za rok 2014. Zpráva ČTK cituje vědeckého sekretáře ČGPS Petra Velebila, který se sběrem perinatálních dat dlouhodobě zabývá a zastupuje ČR ve vědeckém výboru Europeristat.