Kontakt: pavlikova@biostatisticka.cz

Blog

(Ne)mlčení médií

Před týdnem, 3. prosince 2014, vydal britský National Institute for Health and Care Excellence (NICE, Národní institut pro excelenci ve zdraví a péči) nová doporučení pro péči v mateřství. Kromě zdůraznění toho, že o každou ženu, bez ohledu na to, jakou péči a jakého poskytovatele si k porodu vybere, by mělo být pečováno s úctou a s respektem k jejím porodním přáním a potřebám, přinesly také dvě zásadní změny oproti minulým doporučením.

  1. na základě vědeckých studií doporučuje, aby se zvýšil počet porodních asistentek tak, aby optimálně pečovala o těhotnou jedna porodní asistentka kontinuálně, tj. po celou dobu těhotenství, při porodu i po porodu.
  2. na základě analýzy rozsáhlého souboru vědeckých studií konstatují, že pro nejméně 45% těhotných žen (těch s nízkým tzv. porodnickým rizikem) a jejich dětí je z hlediska zdraví bezpečnější nerodit v porodnici. Pro prvorodičky s nízkým rizikem je nejbezpečnější volbou porodní dům vedený porodními asistentkami, buď v rámci porodnice nebo samostatný mimo areál porodnice. Pro vícerodičky se k této volbě přidává jako stejně bezpečný i porod doma.

Tiskovou zprávu NICE převzala samozřejmě tentýž den britská média (zde například BBC a The Guardian). O den později se přidala média americká, německá, dánská, italská a další. V českých médiích (na rozdíl od sociálních sítí) se neobjevilo ani písmenko.

Když vyšla před čtyřmi lety, 2. července 2010, studie Wax et al., která (vycházejíc z metodologicky chybných výpočtů) uvedla v abstraktu, že “snížená míra intervencí u porodu doma je spojena s trojnásobně zvýšenou úmrtností novorozenců”, publikovala tuto zprávu – s bombastickými titulky o trojnásobném riziku – česká média do tří dnů (zda například článek v Týdnu). Když vyšla studie Birthplace in England, objevily se zprávy do druhého dne – opět s dostatečně atraktivním titulkem, který si z celé pro mimoklinický porod příznivé studie vybral alespoň jedinou nepříznivou část, výsledky pro prvorodičky (Týden, LN, Novinky).

Po třech dnech čekání jsem oslovila pětici největších českých internetových médií (včetně ČTK) a na tuto zprávu jsem je – s ohledem na to, že tématem se v minulosti několikrát zabývali – upozornila, včetně odkazů na původní i mediální zdroje. A – čekám dál.

Zdá se, že v podstatě jednoznačně pozitivní pohled na mimoklinický porod a přímé označení porodů v (britských) nemonicích jako méně bezpečných jsou pro česká média nepublikovatelné. Důvody se můžeme jen domýšlet.