Kontakt: pavlikova@biostatisticka.cz

Blog

Analýza dat o rodičkách z registru NRC – 3. část – komplikovaná zakončení

Třetí část analýzy vypracované pro Platformu zdravotních pojištěnců v září 2015. Konkrétní připomínky vítány na kontaktním emailu nebo FB stránce. Celá analýza je v podobě PDF dokumentu ke stažení zde.

← Druhou část analýzy najdete zde

V této části se zaměříme na situace, kdy je porod na porodním oddělení veden vaginálně a z nějakého důvodu je ukončen komplikovaně – císařským řezem nebo porodnickou operací. Relevantní kódy jsou k nahlédnutí zde. Pokračujeme v analýze všech pojištěných kromě klientů pojišťovny 205, jak bylo vysvětleno v první části.

Podíl akutních císařských řezů na porodech, které započaly vaginálně

Z hlediska výběru porodního zařízení je pro klientskou veřejnost zajímavá informace, jaká část prováděných císařských řezů je tzv. akutní. Jde o situaci, kdy je porod veden vaginálně, ale skončí jako císařský řez a je takto vykázán pojišťovně. V následujících grafech je možno sledovat, jak vypadá vývoj takto hlášených porodů v rámci různých krajů. (Zde je třeba mít na paměti, že se jedná o hlášené porody tohoto typu, a že některé rozdíly mohou jít na vrub nekonzistentnímu způsobu evidence – i to je však potřeba v zájmu pojišťoven, zdravotnických zařízení i klientů narovnávat.) Zpravidla se až na výjimky podíl takto zakončených porodů nemění (více bude oscilovat u menších zařízení, kde každá jednotka navíc znamená velkou změnu), což podobně jako celková míra CŘ vypovídá mimo jiné i o nastavení zdravotnických rutin. Celorepublikový průměr se pohybuje okolo 12% a mírně mezi roky 2009-2013 stoupl – zdravotníci mají tendenci ukončovat vaginální porod ČR mírně ochotněji než dříve.

V následující interpretaci budeme občas používat i doplňkové vyjádření, šanci na ukončení vaginálního porodu vaginálně. Pro porovnání uvádíme i srovnatelná data ze švédské ročenky. Je zřejmé, že zatímco ve Švédsku zůstávají šance na vaginální porod v průběhu času stejné, v ČR se šance postupně mírně snižuje.

2009 2010 2011 2012 2013
ČR: podíl akutních sekcí ku všem porodům [%] 10.2 10.5 10.8 11.2 11.2
ČR: podíl akutních sekcí ku všem sekcím [%] 46.8 45.2 45.2 44.3 43.6
ČR: podíl zakončení porodu vedeného vaginálně císařským řezem [%] 11.5 12.1 12.5 13.0 13.1
ČR: šance na zakončení vaginálně vedeného porodu vaginálně [%] 88.5 87.9 87.5 87.0 86.9
2009 2010 2011 2012 2013
Švédsko: podíl akutních sekcí ku všem porodům [%] 8.3 8.0 8.1 8.2 8.1
Švédsko: podíl akutních sekcí ku všem sekcím [%] 47.4 47 47.6 48 46.8
Švédsko: podíl zakončení porodu vedeného vaginálně císařským řezem [%] 9.1 8.8 8.9 9.0 8.9
Švédsko: šance na zakončení vaginálně vedeného porodu vaginálně [%] 90.9 91.2 91.1 91.0 91.1

 • V Praze se míry zakončení porodu vaginálně okolo 90% drží FN Motol. Naopak ve VFN je riziko zakončení vaginálního porodu císařským řezem 18% a v ÚPMD až 25% – nejvíce v ČR, dvojnásobek celorepublikového průměru. V ÚPMD tedy končí vaginálně jen 75% z porodů, které vaginálně začaly. Přitom podíl plánovaných a akutních císařských řezů je zde přibližně 1:1, jak je tomu ve většině porodních zařízení v ČR.
 • Ve Středočeském kraji se míry akutních CŘ pohybují v širokém pásu okolo průměru. Nejméně vykazuje zakončení porodu CŘ Čáslav, nejvíce Kolín, Neratovice, Rakovník; v Rakovníku tvoří akutní CŘ prakticky všechny vykázané císařské řezy.
 • V Jihočeském kraji se hodnoty v roce 2013 pohybovaly těsně okolo průměru – změna u Českých Budějovic může být dána i změnou návyků u vykazování v rámci změny systému vykazování péče.
 • V kraji Vysočina je šance na vaginální porod vysoká, téměř všude přes 90%, Havlíčkově Brodě a Třebíči okolo průměru.
 • V Plzeňském kraji vykazuje vysoký podíl ukončení vaginálního porodu CŘ Mulačova nemocnice. Naopak FN Plzeň vykazuje tento způsob ukončení porodu velmi málo často.
 • V Karlovarském kraji je šance na zakončení porodu vaginálně okolo 90% a více.
 • V Libereckém kraji se také hodnoty pohybují u všech zařízení okolo průměru, mezi 85 a 92%.
 • V Ústeckem kraji je situace podobná jako ve Středočeském. Nejvíce akutních zakončení CŘ vykazuje Žatec a Rumburk, které také mají vysoký celkový počet císařských řezů. Naopak obě perinatální centra se pohybují okolo průměru a v Litoměřicích, Chomutově, Teplicích je šance na vaginální porod nejvyšší.
 • V Královéhradeckém kraji je nejvyšší šance na ukončení porodu vaginálně v Trutnově a Rychnově. Opět je zde vidět prudký nárůst na dvojnásobek původních hodnot ve Vrchlabí, patrně následek změny strategie vedení porodu v souvislosti s probíhajícími soudními spory.
 • V Pardubickém kraji je nejmenší šance na ukončení porodu vaginálně v Chrudimi, přes 20% porodů zahájených vaginálně končí CŘ. Naopak Svitavy tento způsob zakončení porodu téměř nevykazují.
 • V Jihomoravském kraji je nejvyšší šance na vaginální porod ve Vyškově, 95%. Nejnižší je ve FN Brno, 85%.
 • Ve Zlínském kraji se všechna zařízení pohybují okolo průměru.
 • V Olomouckém kraji je šance na ukončení porodu vaginálně nadprůměrná. Všechna porodní zařízení vykazují méně než polovinu císařských řezů jako akutních, až 75% jako plánovaných. Což v souvislosti s vysokým počtem CŘ celkově znamená, že porodnice Olomouckého kraje plánují největší míru CŘ v celé ČR.
 • V Moravskoslezském kraji se míra akutního ukončení porodu CŘ pohybuje mezi 10 a 20%, nejvyšší hodnoty jsou ve FN Ostrava. Nejvyšší šance na ukončení porodu vaginálně je v Krnově, přes 90%.

Grafy míry ukončení vaginálně vedeného porodu císařským řezem dle krajů

(Grafy lze zvětšit kliknutím na ně, otevře se větší verze v samostatném okně. Tabulku údajů, které sloužily jako podklad pro grafy, naleznete na konci článku.)

Komplikované ukončení vaginálního porodu

Komplikovaný vaginální porod může být ukončen nejen císařským řezem, ale také vaginální operací typu porodnické kleště, VEX nebo jiný zásah. Četnost tohoto výkonu je v ČR stabilně okolo 3% a ve sledovaném období se také mírně zvedla.

Vzhledem k tomu, že jde o poměrně vzácnou událost, jsou grafy zejména u malých porodních zařízení rozkolísané. Obecně lze říci, že četnost užití tohoto postupu se pohybuje mezi 1 a 7.5% vaginálních porodů. Je častěji používáno v zařízeních, která mají nižší míru císařských řezů než jiná zařízení podobného typu (například Domažlice, Ústí nad Orlicí, Trutnov, obecně Jihomoravský kraj) a méně v zařízeních, která preferují ukončení komplikovaného vaginálního porodu CŘ (ÚPMD, Neratovice, Chrudim). Najdou se však i zařízení, kterým se daří komplikovaným ukončením celkově vyhýbat (Vyškov, Teplice aj.) nebo naopak používají oba způsoby hojně (FN Ostrava). Obecně se podíl komplikovaných zakončení porodu (CŘ nebo vaginální operace) pohybuje v ČR mezi 10 a 25% (druhá série grafů), průměr je 16%. Nejvyšší míry komplikovaných zakončení přes 25% porodů vedených vaginálně dosahuje ÚPMD, Chrudim a FN Ostrava. Nejméně, pod 10%, pak Vyškov, Milosrdných bratří Brno, Svitavy, Rychnov nad Kněžnou, Teplice, Litoměřice, FN Plzeň, Sokolov a téměř těchto hodnot dosahuje i Čáslav, Česká Lípa a Prachatice.

Pro srovnání uvádíme i četnosti těchto výkonů ve Švédsku. Je patrné, že menší ochota švédských zdravotníků používat k řešení tísně plodu císařský řez se promítá do vyššího počtu užití vaginálně operativního řešení (zpravidla nejde o porodnické kleště, ale o VEX). Podíl akutně řešených vaginálních porodů ku všem vaginálním porodům je ve Švédsku mírně vyšší než v ČR, hodnoty z roku 2013 jsou ale již poměrně blízké. Důvody vyššího užití císařského řezu v české porodní praxi tedy patrně leží jinde než v řešení akutních situací.

2009 2010 2011 2012 2013
ČR: podíl zakončení vaginálního porodu vaginální operací [%] 2.7 2.8 3.1 3.4 3.5
ČR: podíl zakončení vag. porodu vaginální operací nebo císařským řezem [%] 13.9 14.5 15.2 16.0 16.1
Švédsko: podíl zakončení vag. porodu vaginální operací [%] 9.3 9.3 8.8 8.6 7.9
Švédsko: podíl zakončení vaginálního porodu vaginální operací nebo císařským řezem [%] 19.4 19.0 18.6 16.8 17.6

Grafy míry ukončení vaginálně vedeného porodu vaginální operací (VEX, kleště, …)

(Grafy lze zvětšit kliknutím na ně, otevře se větší verze v samostatném okně. Tabulku údajů, které sloužily jako podklad pro grafy, naleznete na konci článku.)

Grafy míry ukončení vaginálně vedeného porodu vaginální operací nebo císařským řezem dle krajů

(Grafy lze zvětšit kliknutím na ně, otevře se větší verze v samostatném okně. Tabulku údajů, které sloužily jako podklad pro grafy, naleznete na konci článku.)

← Druhou část analýzy najdete zde

Tabulka ukončení vaginálně vedeného porodu císařským řezem (míra v %)

IČZ kraj název zdravotnického zařízení 2009 2010 2011 2012 2013
32006000 Jihočeský Nemocnice České Budějovice 20.9 19.5 24.4 17.1 12.9
33100000 Jihočeský Nemocnice Český Krumlov 10.4 11.6 11.9 11.3 11.6
34001000 Jihočeský Nemocnice Jindřichův Hradec 9.7 9.6 9.0 11.6 9.9
36101000 Jihočeský Nemocnice Písek 8.5 9.7 11.5 12.4 12.9
38001000 Jihočeský Nemocnice Strakonice 4.5 7.6 6.5 8.0 11.7
39001000 Jihočeský Nemocnice Tábor 9.5 7.6 9.5 14.0 11.2
37101000 Jihočeský Nemocnice Prachatice 12.8 9.1 12.8 6.0 6.9
72100000 Jihomoravský Fakultní nemocnice Brno 13.5 15.4 16.0 14.8 15.0
72048000 Jihomoravský Nemocnice Milosrdných bratří Brno 11.6 12.7 11.9 12.0 12.4
71113000 Jihomoravský Nemocnice Boskovice 6.1 7.3 7.1 8.3 5.6
74001000 Jihomoravský Nemocnice Břeclav 13.3 11.4 13.6 13.9 14.3
75002000 Jihomoravský Nemocnice Kyjov 7.0 7.6 7.5 8.4 7.9
83001000 Jihomoravský Nemocnice Znojmo 9.3 11.0 10.7 9.8 7.6
73003000 Jihomoravský Nemocnice Ivančice 8.9 5.8 9.9 9.7 10.1
81001000 Jihomoravský Nemocnice Vyškov 5.0 4.0 5.1 5.2 5.4
69003000 Královéhradecký Česko-německá horská nemocnice Krkonoše Vrchlabí 8.1 6.5 9.8 12.1 16.5
42008000 Karlovarský Karlovarská krajská nemocnice Karlovy Vary 9.7 7.5 10.6 8.1 5.6
42010000 Karlovarský NEMOS PlusOstrov nad Ohří 10.6 8.9 9.5 10.8 12.7
42041000 Karlovarský Karlovarská krajská nemocnice – Cheb 10.3 13.3
48008000 Karlovarský NEMOS Sokolov 6.1 7.7 9.0
61004000 Královéhradecký Fakultní nemocnice Hradec Králové 8.2 7.1 9.6 7.7 9.1
63101000 Královéhradecký Oblastní nemocice Jičín 10.6 9.8 9.0 13.4 9.6
64001000 Královéhradecký Oblastní nemocice Náchod 9.9 10.7 14.7 14.9 10.3
66001000 Královéhradecký Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou 4.3 4.9 4.6 4.9 7.0
69001000 Královéhradecký Oblastní nemocnice Trutnov 4.6 4.7 4.7 6.2 7.1
53201000 Liberecký Nemocnice Jablonec nad Nisou 12.4 13.8 13.5 15.6 16.3
54100000 Liberecký Krajská nemocnice Liberec 13.8 14.5 13.0 14.2 15.4
50100000 Liberecký Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa 8.3 8.5 7.3 6.5 8.0
67102000 Liberecký Masarykova nemocnice v Jilemnici 9.9 8.7 10.6 8.2 8.2
67104000 Liberecký Krajská nemocnice Liberec – Turnov 3.0 2.7 2.4
91009000 Moravskoslezský Fakultní nemocnice Ostrava 21.9 18.7 21.2 22.2 22.3
85600000 Moravskoslezský Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 4.8 7.7 7.9 9.7 8.6
86101000 Moravskoslezský Nemocnice ve Frýdku-Místku 13.8 15.6 16.2 16.6 20.9
87001000 Moravskoslezský Nemocnice s poliklinikou Karvinná 9.3 9.2 9.4 12.5 9.9
88001000 Moravskoslezský Nemocnice Nový Jičín 11.2 13.7 11.0 15.8 18.3
90001000 Moravskoslezský Slezská nemocnice v Opavě 8.8 8.6 6.9 9.7 10.0
91001000 Moravskoslezský Městská nemocnice Ostrava 13.0 8.7 6.6 10.3 9.6
91950000 Moravskoslezský Vítkovická nemocnice 15.6 15.5 17.1 14.3 15.9
87004000 Moravskoslezský Nemocnice s poliklinikou Havířov 10.7 10.2 13.7 9.8 13.7
86102000 Moravskoslezský Nemocnice Třinec 9.7 9.8 9.6 11.9 12.5
89301000 Olomoucký Fakultní nemocnice Olomouc 8.3 8.2 7.5 8.3 9.2
78006354 Olomoucký Středomoravská nemocniční Přerov 10.0 12.3 10.2 9.1 12.8
93201000 Olomoucký Šumperská nemocnice 11.1 13.4 11.2 10.3 14.2
78006054 Olomoucký Středomoravská nemocniční Prostějov 4.3 7.9 5.8 11.3 12.8
78006654 Olomoucký Středomoravská nemocniční Šternberk 5.7 9.8 6.9 10.4 13.3
95202000 Olomoucký Jesenická nemocnice 4.3 0.0 6.8 10.7 7.7
65001000 Pardubický Pardubická krajská nemocnice 18.7 18.8 16.8 17.3 19.4
70001000 Pardubický Orlickoústecká nemocnice 6.6 7.3 8.4 10.5 9.3
62001000 Pardubický Chrudimská nemocnice 19.5 22.7 21.2 20.6 23.4
68001000 Pardubický Svitavská nemocnice 2.2 0.8 0.8 0.7 3.2
68002000 Pardubický Litomyšlská nemocnice 7.9 7.6 5.3 7.0 11.3
44101000 Plzeňský Fakultní nemocnice Plzeň 7.9 4.5 5.9 4.6 3.0
40001000 Plzeňský Domažlická nemocnice 11.7 10.9 11.1 8.6 8.9
43001000 Plzeňský Klatovská nemocnice 11.1 7.2 6.9 6.1 17.0
44105000 Plzeňský Mulačova nemocnicePlzeň 22.4 23.5 23.0 21.5 17.6
45001000 Plzeňský Stodská nemocnice 9.3 9.7 14.0 13.6 14.1
47101000 Plzeňský Rokycanská nemocice 9.5 7.5 8.0 9.6 12.2
02004000 Praha Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 17.0 18.0 17.8 18.3 18.6
04004000 Praha Ústav pro péči o matku a dítěPraha 22.6 25.4 25.1 27.6 25.6
05002000 Praha Fakultní nemocnice v MotolePraha 7.9 9.5 7.9 9.8 9.9
04005000 Praha Thomayerova nemocnicePraha 14.0 13.4 12.8 13.3 14.0
08006000 Praha Nemocnice na BulovcePraha 9.6 9.5 10.3 12.2 12.6
10002000 Praha Fakultní nemocnice Královské VinohradyPraha 7.8 14.9 14.2 12.4 15.2
20101000 Středočeský Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 6.6 7.1 10.9 10.3 11.3
21002000 Středočeský Nemocnice Hořovice 7.9 9.6 9.4 10.8 12.3
23101000 Středočeský Oblastní nemocnice Kolín 14.7 15.6 18.7 16.6 17.6
26001000 Středočeský Oblastní nemocnice Mladá Boleslav 7.5 10.6 12.4 10.7 10.4
22101000 Středočeský Oblastní nemocnice Kladno 7.6 9.6 12.2 24.3 13.2
25110000 Středočeský Nemocnice Mělník 13.7 6.8 6.6 9.9 12.5
25310000 Středočeský Nemocnice Neratovice 2.4 6.6 16.1 19.8 16.5
30531000 Středočeský Oblastní nemocnice Příbram 10.7 12.1 11.6 12.0 15.0
22102000 Středočeský Nemocnice Slaný 9.6 13.2 10.2 20.1 12.1
24200000 Středočeský Městská nemocnice Čáslav 2.3 2.5 4.1 8.6 6.7
27001000 Středočeský Nemocnice Nymburk 17.0 18.8 16.3 14.3 13.6
28002000 Středočeský PP Hospitals Brandýs nad Labem 9.6 12.4 12.3 12.0
31001000 Středočeský Masarykova nemocnice v Rakovníku 25.2 20.8 16.5 13.7 16.8
59001000 Ústecký Krajská zdravotní – Ústí nad Labem 14.6 14.7 12.2 15.0 13.8
57001000 Ústecký Krajská zdravotní – Most 11.1 14.9 12.7 14.1 12.5
52110000 Ústecký Krajská zdravotní – Chomutov 6.4 7.0 6.6 7.8 8.7
55021000 Ústecký Městská nemocnice v Litoměřicích 3.9 3.8 6.4 6.2 5.7
58101000 Ústecký Krajská zdravotní – Teplice 8.3 9.1 5.0 7.4 6.1
51100000 Ústecký Krajská zdravotní Děčín 11.4 9.9 10.5 11.9 15.5
51300000 Ústecký Lužická nemocnice a poliklinika Rumburk 16.6 16.5 16.6 17.6 18.7
52120000 Ústecký Nemocnice Kadaň 12.3 11.8 8.6 11.5 11.7
56007000 Ústecký Nemocnice Žatec 14.7 12.2 17.5 21.4 22.4
55039000 Ústecký Podřipská nemocniceRoudnice nad Labem 5.9 6.1 6.1 10.9 7.9
60001000 Vysočina Nemocnice Havlíčkův Brod 11.0 12.5 12.6 13.5 13.3
76001000 Vysočina Nemocnice Jihlava 7.4 8.8 6.4 5.9 6.2
35001000 Vysočina Nemocnice Pelhřimov 7.6 6.0 7.0 10.9 12.0
79001000 Vysočina Nemocnice Třebíč 13.5 11.8 13.0 12.6 10.9
84231000 Vysočina Nemocnice Nové Město na Moravě 6.4 8.6 8.6 8.4 8.7
82001000 Zlínský Krajská nemocnice T. Bati Zlín 11.7 9.9 11.7 10.9 11.5
80001000 Zlínský Uherskohradišťská nemocnice 8.3 9.8 8.4 7.4 9.1
94101000 Zlínský Vsetínská nemocnice 10.3 14.3 16.2 18.2 13.9
94102000 Zlínský Nemocnice Valašské Meziřící 7.0 6.2 6.5 13.2 8.8
77001000 Zlínský Kroměřížská nemocnice 12.9 9.3 14.5 13.3 14.5

Tabulka ukončení vaginálně vedeného porodu vaginální operací (míra v %)

IČZ kraj název zdravotnického zařízení 2009 2010 2011 2012 2013
32006000 Jihočeský Nemocnice České Budějovice 2.1 1.3 1.7 1.2 2.1
33100000 Jihočeský Nemocnice Český Krumlov 2.4 4.6 4.1 0.8 3.2
34001000 Jihočeský Nemocnice Jindřichův Hradec 4.0 1.2 0.2 1.6 1.3
36101000 Jihočeský Nemocnice Písek 0.7 0.7 2.0 0.8 2.4
38001000 Jihočeský Nemocnice Strakonice 5.2 5.8 7.1 4.6 3.9
39001000 Jihočeský Nemocnice Tábor 1.4 3.4 3.4 6.7 5.4
37101000 Jihočeský Nemocnice Prachatice 0.0 1.7 4.2 3.6 3.7
72100000 Jihomoravský Fakultní nemocnice Brno 2.6 2.4 2.6 4.0 5.1
72048000 Jihomoravský Nemocnice Milosrdných bratří Brno 5.2 4.9 4.3 4.7 4.9
71113000 Jihomoravský Nemocnice Boskovice 5.8 4.6 5.7 7.0 3.9
74001000 Jihomoravský Nemocnice Břeclav 3.4 5.3 4.5 7.8 7.9
75002000 Jihomoravský Nemocnice Kyjov 1.0 2.2 2.9 2.0 1.7
83001000 Jihomoravský Nemocnice Znojmo 2.2 5.2 4.3 2.5 3.1
73003000 Jihomoravský Nemocnice Ivančice 5.7 5.4 4.3 5.9 5.3
81001000 Jihomoravský Nemocnice Vyškov 2.8 2.0 1.9 3.4 3.3
42008000 Karlovarský Karlovarská krajská nemocnice Karlovy Vary 2.9 3.0 5.1 4.0 5.7
42010000 Karlovarský NEMOS Plus Ostrov nad Ohří 2.7 3.0 1.9 1.6 0.9
42041000 Karlovarský Karlovarská krajská nemocnice – Cheb 5.4 7.2
48008000 Karlovarský NEMOS Sokolov 1.8 0.3 0.3
61004000 Královéhradecký Fakultní nemocnice Hradec Králové 3.7 2.9 3.6 4.1 5.8
63101000 Královéhradecký Oblastní nemocice Jičín 2.1 1.9 0.9 2.1 2.0
64001000 Královéhradecký Oblastní nemocice Náchod 3.0 3.7 2.6 2.8 3.5
66001000 Královéhradecký Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou 0.0 0.4 2.3 0.2 0.0
69001000 Královéhradecký Oblastní nemocnice Trutnov 7.5 4.9 7.7 5.2 6.6
69003000 Královéhradecký Česko-německá horská nemocnice Krkonoše Vrchlabí 1.3 1.9 2.4 2.7 4.6
53201000 Liberecký Nemocnice Jablonec nad Nisou 2.0 1.9 2.4 1.9 1.9
54100000 Liberecký Krajská nemocnice Liberec 1.1 2.3 2.7 2.6 2.7
50100000 Liberecký Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa 1.1 2.0 3.0 2.7 3.5
67102000 Liberecký Masarykova nemocnice v Jilemnici 1.4 3.2 2.7 3.6 3.0
67104000 Liberecký Krajská nemocnice Liberec – Turnov 0.0 0.0 0.0
91009000 Moravskoslezský Fakultní nemocnice Ostrava 5.2 5.4 5.7 5.6 5.2
85600000 Moravskoslezský Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 5.3 5.3 7.3 10.4 3.8
86101000 Moravskoslezský Nemocnice ve Frýdku-Místku 1.5 1.2 2.2 3.0 3.9
87001000 Moravskoslezský Nemocnice s poliklinikou Karvinná 4.5 2.9 1.1 4.1 2.0
88001000 Moravskoslezský Nemocnice Nový Jičín 0.8 1.3 1.1 3.1 1.3
90001000 Moravskoslezský Slezská nemocnice v Opavě 5.4 5.7 5.8 5.8 4.9
91001000 Moravskoslezský Městská nemocnice Ostrava 3.7 4.1 5.2 4.4 4.7
91950000 Moravskoslezský Vítkovická nemocnice 1.2 2.1 1.0 2.8 2.2
87004000 Moravskoslezský Nemocnice s poliklinikou Havířov 5.6 5.8 5.9 6.7 4.3
86102000 Moravskoslezský Nemocnice Třinec 1.0 2.0 2.2 1.1 0.0
89301000 Olomoucký Fakultní nemocnice Olomouc 9.2 9.7 8.7 6.4 7.8
78006354 Olomoucký Středomoravská nemocniční Přerov 3.3 2.9 5.5 4.5 5.4
93201000 Olomoucký Šumperská nemocnice 2.5 3.7 2.8 4.7 4.6
78006054 Olomoucký Středomoravská nemocniční Prostějov 5.2 6.2 4.0 4.0 5.9
78006654 Olomoucký Středomoravská nemocniční Šternberk 4.3 4.1 2.1 3.4 3.9
95202000 Olomoucký Jesenická nemocnice 4.5 3.8 4.3 5.2 4.2
65001000 Pardubický Pardubická krajská nemocnice 2.9 4.2 3.9 5.2 3.7
70001000 Pardubický Orlickoústecká nemocnice 4.4 5.1 3.8 5.9 5.5
62001000 Pardubický Chrudimská nemocnice 0.9 2.0 1.7 2.8 3.2
68001000 Pardubický Svitavská nemocnice 2.9 2.4 4.3 3.8 3.9
68002000 Pardubický Litomyšlská nemocnice 3.5 4.9 3.7 4.0 1.5
44101000 Plzeňský Fakultní nemocnice Plzeň 1.1 1.4 2.4 3.7 4.2
40001000 Plzeňský Domažlická nemocnice 4.8 8.2 9.7 6.6 4.4
43001000 Plzeňský Klatovská nemocnice 0.4 0.8 0.9 1.6 1.5
44105000 Plzeňský Mulačova nemocnice Plzeň 0.0 0.3 0.9 1.5 0.4
45001000 Plzeňský Stodská nemocnice 2.7 3.4 3.0 3.4 4.6
47101000 Plzeňský Rokycanská nemocice 0.5 0.7 0.0 0.0 1.8
02004000 Praha Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2.4 1.8 2.9 2.4 3.0
04004000 Praha Ústav pro péči o matku a dítě Praha 1.5 1.6 1.4 1.2 1.3
05002000 Praha Fakultní nemocnice v Motole Praha 3.3 2.6 4.5 3.5 2.8
04005000 Praha Thomayerova nemocnice Praha 2.3 1.8 2.1 1.9 2.3
08006000 Praha Nemocnice na Bulovce Praha 4.0 3.9 3.2 4.8 5.4
10002000 Praha Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha 1.3 1.2 2.0 3.4 3.0
20101000 Středočeský Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 2.2 1.9 2.7 2.5 2.4
21002000 Středočeský Nemocnice Hořovice 1.9 0.9 1.5 1.0 1.7
23101000 Středočeský Oblastní nemocnice Kolín 0.9 1.2 2.8 3.5 2.1
26001000 Středočeský Oblastní nemocnice Mladá Boleslav 2.0 2.9 1.8 0.9 1.3
22101000 Středočeský Oblastní nemocnice Kladno 1.7 1.7 0.9 4.3 0.7
25110000 Středočeský Nemocnice Mělník 1.9 0.5 2.6 2.4 2.7
25310000 Středočeský Nemocnice Neratovice 3.6 0.9 1.4 1.5 0.9
30531000 Středočeský Oblastní nemocnice Příbram 0.9 0.9 1.3 3.1 4.6
22102000 Středočeský Nemocnice Slaný 1.1 2.2 4.5 3.4 5.5
24200000 Středočeský Městská nemocnice Čáslav 1.0 1.6 1.2 1.9 4.1
27001000 Středočeský Nemocnice Nymburk 1.4 3.9 0.8 5.0 4.0
28002000 Středočeský PP Hospitals Brandýs nad Labem 5.1 7.0 10.1 10.3
31001000 Středočeský Masarykova nemocnice v Rakovníku 3.9 1.6 1.4 0.8 0.9
59001000 Ústecký Krajská zdravotní – Ústí nad Labem 1.4 0.8 1.1 2.3 2.9
57001000 Ústecký Krajská zdravotní – Most 1.6 1.3 1.6 0.7 1.1
52110000 Ústecký Krajská zdravotní – Chomutov 2.3 1.6 2.8 6.3 5.5
55021000 Ústecký Městská nemocnice v Litoměřicích 2.1 2.5 4.0 3.1 4.5
58101000 Ústecký Krajská zdravotní – Teplice 0.1 0.4 0.5 0.2 0.0
51100000 Ústecký Krajská zdravotní Děčín 2.9 4.5 3.6 4.1 6.6
51300000 Ústecký Lužická nemocnice a poliklinika Rumburk 2.3 1.5 0.3 2.2 1.9
52120000 Ústecký Nemocnice Kadaň 3.4 4.0 3.6 3.8 1.3
56007000 Ústecký Nemocnice Žatec 2.1 2.3 1.0 1.0 4.5
55039000 Ústecký Podřipská nemocnice Roudnice nad Labem 5.4 3.9 2.5 2.5 5.7
60001000 Vysočina Nemocnice Havlíčkův Brod 2.4 2.0 2.8 2.7 3.5
76001000 Vysočina Nemocnice Jihlava 6.1 4.1 5.2 2.9 2.5
35001000 Vysočina Nemocnice Pelhřimov 3.8 3.1 7.7 6.8 5.1
79001000 Vysočina Nemocnice Třebíč 4.0 6.1 6.5 6.9 5.1
84231000 Vysočina Nemocnice Nové Město na Moravě 0.7 0.6 1.9 4.7 5.6
82001000 Zlínský Krajská nemocnice T. Bati Zlín 1.1 1.2 1.3 1.9 0.7
80001000 Zlínský Uherskohradišťská nemocnice 1.6 2.4 4.1 4.3 4.4
94101000 Zlínský Vsetínská nemocnice 3.5 2.6 5.6 9.3 7.0
94102000 Zlínský Nemocnice Valašské Meziřící 1.7 2.0 1.5 1.6 2.2
77001000 Zlínský Kroměřížská nemocnice 0.5 1.0 0.3 0.5 0.3

Tabulka ukončení vaginálně vedeného porodu vaginální operací nebo císařským řezem (míra v %)

IČZ kraj název zdravotnického zařízení 2009 2010 2011 2012 2013
32006000 Jihočeský Nemocnice České Budějovice 22.6 20.5 25.7 18.1 14.8
33100000 Jihočeský Nemocnice Český Krumlov 12.6 15.7 15.5 12.0 14.5
34001000 Jihočeský Nemocnice Jindřichův Hradec 13.3 10.6 9.2 13.0 11.1
36101000 Jihočeský Nemocnice Písek 9.1 10.3 13.2 13.1 15.0
38001000 Jihočeský Nemocnice Strakonice 9.4 13.0 13.1 12.3 15.1
39001000 Jihočeský Nemocnice Tábor 10.8 10.8 12.6 19.8 16.0
37101000 Jihočeský Nemocnice Prachatice 12.8 10.6 16.5 9.3 10.4
72100000 Jihomoravský Fakultní nemocnice Brno 15.7 17.4 18.1 18.2 19.3
72048000 Jihomoravský Nemocnice Milosrdných bratří Brno 16.2 17.0 15.7 16.2 16.7
71113000 Jihomoravský Nemocnice Boskovice 11.6 11.6 12.4 14.7 9.2
74001000 Jihomoravský Nemocnice Břeclav 16.2 16.2 17.5 20.6 21.1
75002000 Jihomoravský Nemocnice Kyjov 8.0 9.6 10.3 10.2 9.5
83001000 Jihomoravský Nemocnice Znojmo 11.3 15.7 14.5 12.1 10.5
73003000 Jihomoravský Nemocnice Ivančice 14.1 10.8 13.7 15.0 14.9
81001000 Jihomoravský Nemocnice Vyškov 7.6 5.9 6.9 8.5 8.5
89301000 Olomoucký Fakultní nemocnice Olomouc 16.8 17.1 15.5 14.2 16.3
78006354 Olomoucký Středomoravská nemocniční Přerov 13.0 14.8 15.1 13.2 17.5
93201000 Olomoucký Šumperská nemocnice 13.3 16.6 13.7 14.5 18.1
78006054 Olomoucký Středomoravská nemocniční Prostějov 9.3 13.6 9.6 14.8 17.9
78006654 Olomoucký Středomoravská nemocniční Šternberk 9.8 13.5 8.8 13.5 16.7
95202000 Olomoucký Jesenická nemocnice 8.7 3.8 10.8 15.3 11.6
91009000 Moravskoslezský Fakultní nemocnice Ostrava 25.9 23.1 25.7 26.6 26.4
85600000 Moravskoslezský Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 9.9 12.5 14.6 19.1 12.1
86101000 Moravskoslezský Nemocnice ve Frýdku-Místku 15.1 16.6 18.0 19.2 24.0
87001000 Moravskoslezský Nemocnice s poliklinikou Karvinná 13.3 11.8 10.4 16.1 11.7
88001000 Moravskoslezský Nemocnice Nový Jičín 11.9 14.8 12.0 18.4 19.4
90001000 Moravskoslezský Slezská nemocnice v Opavě 13.7 13.8 12.3 15.0 14.4
91001000 Moravskoslezský Městská nemocnice Ostrava 16.2 12.4 11.4 14.2 13.9
91950000 Moravskoslezský Vítkovická nemocnice 16.6 17.3 18.0 16.7 17.7
87004000 Moravskoslezský Nemocnice s poliklinikou Havířov 15.7 15.4 18.7 15.9 17.4
86102000 Moravskoslezský Nemocnice Třinec 10.6 11.7 11.6 12.9 12.5
42008000 Karlovarský Karlovarská krajská nemocnice Karlovy Vary 12.3 10.3 15.2 11.8 11.0
42010000 Karlovarský NEMOS Plus Ostrov nad Ohří 12.9 11.6 11.2 12.3 13.5
42041000 Karlovarský Karlovarská krajská nemocnice – Cheb 15.1 19.6
48008000 Karlovarský NEMOS Sokolov 7.8 8.0 9.3
61004000 Královéhradecký Fakultní nemocnice Hradec Králové 11.6 9.7 12.9 11.5 14.4
63101000 Královéhradecký Oblastní nemocice Jičín 12.5 11.5 9.8 15.3 11.4
64001000 Královéhradecký Oblastní nemocice Náchod 12.7 14.0 16.9 17.3 13.5
66001000 Královéhradecký Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou 4.3 5.3 6.8 5.2 7.0
69001000 Královéhradecký Oblastní nemocnice Trutnov 11.8 9.4 12.0 11.0 13.2
69003000 Královéhradecký Česko-německá horská nemocnice Krkonoše Vrchlabí 9.2 8.3 12.0 14.5 20.3
53201000 Liberecký Nemocnice Jablonec nad Nisou 14.1 15.4 15.6 17.2 17.8
54100000 Liberecký Krajská nemocnice Liberec 14.8 16.5 15.3 16.4 17.7
50100000 Liberecký Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa 9.4 10.3 10.1 8.9 11.2
67102000 Liberecký Masarykova nemocnice v Jilemnici 11.1 11.5 13.0 11.5 10.9
67104000 Liberecký Krajská nemocnice Liberec – Turnov 3.0 2.7 2.4
65001000 Pardubický Pardubická krajská nemocnice 21.0 22.2 20.0 21.6 22.4
70001000 Pardubický Orlickoústecká nemocnice 10.8 12.0 11.9 15.8 14.3
62001000 Pardubický Chrudimská nemocnice 20.2 24.2 22.5 22.8 25.8
68001000 Pardubický Svitavská nemocnice 5.0 3.2 5.1 4.4 6.9
68002000 Pardubický Litomyšlská nemocnice 11.2 12.0 8.8 10.8 12.6
44101000 Plzeňský Fakultní nemocnice Plzeň 9.0 5.8 8.1 8.1 7.1
40001000 Plzeňský Domažlická nemocnice 15.9 18.3 19.7 14.7 12.9
43001000 Plzeňský Klatovská nemocnice 11.4 8.0 7.7 7.7 18.2
44105000 Plzeňský Mulačova nemocnice Plzeň 22.4 23.7 23.8 22.7 17.9
45001000 Plzeňský Stodská nemocnice 11.7 12.8 16.6 16.5 18.0
47101000 Plzeňský Rokycanská nemocice 10.0 8.2 8.0 9.6 13.8
02004000 Praha Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 19.0 19.4 20.2 20.3 21.1
04004000 Praha Ústav pro péči o matku a dítě Praha 23.8 26.6 26.1 28.5 26.5
05002000 Praha Fakultní nemocnice v Motole Praha 11.0 11.9 12.1 13.0 12.5
04005000 Praha Thomayerova nemocnice Praha 15.9 14.9 14.7 15.0 16.0
08006000 Praha Nemocnice na Bulovce Praha 13.2 13.0 13.2 16.4 17.3
10002000 Praha Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha 9.0 16.0 15.9 15.4 17.8
20101000 Středočeský Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 8.6 8.8 13.3 12.6 13.4
21002000 Středočeský Nemocnice Hořovice 9.7 10.4 10.7 11.7 13.8
23101000 Středočeský Oblastní nemocnice Kolín 15.5 16.6 21.0 19.5 19.3
26001000 Středočeský Oblastní nemocnice Mladá Boleslav 9.4 13.2 14.0 11.5 11.5
22101000 Středočeský Oblastní nemocnice Kladno 9.2 11.1 13.0 27.6 13.8
25110000 Středočeský Nemocnice Mělník 15.4 7.2 9.0 12.1 14.9
25310000 Středočeský Nemocnice Neratovice 5.9 7.4 17.2 21.0 17.3
30531000 Středočeský Oblastní nemocnice Příbram 11.5 12.9 12.7 14.7 18.9
22102000 Středočeský Nemocnice Slaný 10.6 15.1 14.2 22.9 16.9
24200000 Středočeský Městská nemocnice Čáslav 3.3 4.1 5.2 10.4 10.5
27001000 Středočeský Nemocnice Nymburk 18.2 22.0 17.0 18.6 17.1
28002000 Středočeský PP Hospitals Brandýs nad Labem 14.3 18.5 21.1 21.0
31001000 Středočeský Masarykova nemocnice v Rakovníku 28.2 22.0 17.7 14.4 17.5
59001000 Ústecký Krajská zdravotní – Ústí nad Labem 15.8 15.4 13.2 16.9 16.3
57001000 Ústecký Krajská zdravotní – Most 12.5 15.9 14.1 14.7 13.5
52110000 Ústecký Krajská zdravotní – Chomutov 8.5 8.4 9.3 13.7 13.7
55021000 Ústecký Městská nemocnice v Litoměřicích 5.9 6.2 10.1 9.1 10.0
58101000 Ústecký Krajská zdravotní – Teplice 8.4 9.5 5.4 7.6 6.1
51100000 Ústecký Krajská zdravotní Děčín 14.0 14.0 13.7 15.4 21.1
51300000 Ústecký Lužická nemocnice a poliklinika Rumburk 18.5 17.8 16.8 19.3 20.2
52120000 Ústecký Nemocnice Kadaň 15.3 15.3 11.9 14.8 12.8
56007000 Ústecký Nemocnice Žatec 16.4 14.2 18.4 22.1 25.9
55039000 Ústecký Podřipská nemocnice Roudnice nad Labem 10.9 9.7 8.4 13.1 13.2
60001000 Vysočina Nemocnice Havlíčkův Brod 13.2 14.3 15.1 15.8 16.3
76001000 Vysočina Nemocnice Jihlava 13.0 12.5 11.3 8.7 8.6
35001000 Vysočina Nemocnice Pelhřimov 11.1 8.9 14.1 16.9 16.5
79001000 Vysočina Nemocnice Třebíč 16.9 17.2 18.7 18.6 15.4
84231000 Vysočina Nemocnice Nové Město na Moravě 7.1 9.2 10.3 12.7 13.9
82001000 Zlínský Krajská nemocnice T. Bati Zlín 12.7 11.0 12.8 12.5 12.1
80001000 Zlínský Uherskohradišťská nemocnice 9.8 11.9 12.2 11.4 13.1
94101000 Zlínský Vsetínská nemocnice 13.4 16.6 20.9 25.8 19.9
94102000 Zlínský Nemocnice Valašské Meziřící 8.5 8.1 7.9 14.6 10.9
77001000 Zlínský Kroměřížská nemocnice 13.4 10.2 14.8 13.8 14.8

← Druhou část analýzy najdete zde