Tag: vrozené vývojové vady

  • Datové zdroje o porodech: co je nového?

    Datové zdroje o porodech: co je nového?

    Máme druhou polovinu roku 2017 a můžeme se radovat – ÚZIS vydal ročenku Rodička a novorozenec za roky 2014 a 2015. Navíc, na dobře ukrytém odkazu http://reporting.uzis.cz/ spustil webové rozhraní, ve kterém lze více či méně pohodlně, interaktivně a v třídění (alespoň) na regiony zjišťovat a exportovat v datovém formátu některé ze zdravotních ukazatelů včetně…