Seznam výkonů DRG systému užitých v analýze

Kódy použitých výkonů

Vzájemně se vylučující kódy pro typ porodu

63119 VEDENÍ PORODU VAGINÁLNĚ- HLAVIČKOU
63121 VEDENÍ PORODU KONCEM PÁNEVNÍM NEBO POROD DVOJČAT
63123 UKONČENÍ PORODU VAKUUMEXTRAKCÍ, KLEŠTĚMI, OBRATEM A NEBO MANUÁLNÍ EXTRAKCÍ. U VÍCEČETNÉHO TĚHOTENSTVÍ, ZVLÁŠŤ ZA KAŽDÝ PLOD
63125 VEDENÍ PORODU VAGINÁLNĚ- UKONČENÍ CÍSAŘSKÝM ŘEZEM
63127 SECTIO CAESAREA
63129 SECTIO CESAREA A STERILIZACE
63131 SECTIO CESAREA S NÁSLEDNOU HYSTEREKTOMIÍ (S NEBO BEZ ADNEXEKTOMIE)

Doplňkové výkony

63137 SUTURA RUPTURY (NÁSTŘIHU) HRDLA DĚLOŽNÍHO NEBO POCHVY
63139 SUTURA RUPTURY HRÁZE III. – IV. ST. NEBO RESUTURA HRÁZE

Celkový počet porodů v dané nemocnici

Počet případů hospitalizace s porodem v dané nemocnici a období

= 63119 + 63121 + 63123 + 63125 + 63127 + 63129 + 63131

Podíl celkových císařských řezů v dané nemocnici

Počet výkonů císařského řezu dělený počtem všech výkonů porodů v nemocnic za dané období.

= (63131 + 63129 + 63127 + 63125) / (63119 + 63121 + 63123 + 63125 + 63127 + 63129 + 63131)

Podíl akutních císařských řezů ze všech porodů, které započaly vaginálně v dané nemocnici

= 63125 / (63119 + 63121 + 63123 + 63125)

Podíl komplikovaných vybavení plodu ze všech vaginálních porodů v dané nemocnici

Podíl případů s výkonem 63123 UKONČENÍ PORODU VAKUUMEXTRAKCÍ, KLEŠTĚMI, OBRATEM A NEBO MANUÁLNÍ EXTRAKCÍ. U VÍCEČETNÉHO TĚHOTENSTVÍ, ZVLÁŠŤ ZA KAŽDÝ PLOD ze všech případů porodů v dané nemocnice a období

= 63123/ (63119 + 63121 + 63123)

Podíl komplikovaných ukončení porodu ze všech porodů, které začaly vaginálně v dané nemocnici

Podíl případů s výkonem 63123 a 63125 (VEDENÍ PORODU VAGINÁLNĚ- UKONČENÍ CÍSAŘSKÝM ŘEZEM) ze všech případů porodů ukončených vaginálně a vedených vaginálně ukončených císařským řezem v dané nemocnici a období

= 63123/ (63119 + 63121 + 63123)

Podíl vaginálních porodů KP nebo porodů dvojčat v dané nemocnici

Počet výkonů 63121 VEDENÍ PORODU KONCEM PÁNEVNÍM NEBO POROD DVOJČAT dělený počtem všech výkonů porodů v nemocnic za dané období.

= 63121 / (63119 + 63121 + 63123 + 63125 + 63127 + 63129 + 63131)

Podíl všech šití hráze, pochvy nebo děložního hrdla ze všech vaginálních porodů v dané nemocnici

Podíl případů s výkonem 63137 a 63139 ze všech případů porodů ukončených vaginálně v dané nemocnici a období.

= (63137 + 63139) / (63119 + 63121 + 63123)

Podíl všech ruptur hráze III. a IV. stupně ze všech vaginálních porodů v dané nemocnici

Podíl případů s výkonem 63137 a 63139 ze všech případů porodů ukončených vaginálně v dané nemocnici a období.

= 63139 / (63119 + 63121 + 63123)